Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a nařízení vlády omezujeme provoz obecního úřadu Soběnov pouze na: Pondělí a Středa od 7:00 - 9:00hod a od 14:00 - 17:00hod.Upřednostňujte mailovou a telefonickou komunikaci. Neodkladné záležitosti, nebo potřebnou pomoc můžete kdykoliv, nebo volejte tel.:724188844

Knihovna


Změna výpůjční doby v knihovně, změna knihovnice

15.10.2019

Vážení čtenáři,


dnem 16.10.2019 dochází k menším změnám v naší Obecní knihovně.

Místo knihovnice přijala paní Petra Víšková, která bude knihy půjčovat

každý sudý týden v době od 15:30 do 17:00.


Po deseti letech působení jako knihovnice bych chtěla Všem malým i velkým čtenářům poděkovat za jejich zájem o půjčování knih z naší knihovny a popřát jim spoustu pěkného a zajímavého čtení.

                                                                          

Jaroslava Syslová
Nahoru