O sboruSbor dobrovolných hasičů v Soběnově má v současnosti 91 členů, z toho 26 činných a zbytek přispívajících. Ještě v nedávné minulosti bylo jako hlavní zaměření sboru udržování zásahové jednotky JSDH, zásahy při hašení požárů a provádění preventivních prohlídek komínů a topenišť v domácnostech. Změnami zákonů byla hlavní činnost při zásazích převedena na Zásahovou jednotku JSDH obce a preventivní prohlídky jsou v kompetenci osob s příslušným živnostenským oprávněním.

Členové JSDH se tedy nyní zaměřují na procvičování a přípravu hasičů v požárním sportu a to jak dospělých tak i dorostu, čímž zároveň vychovává budoucí adepty pro zásahovou jednotku. Okrskových soutěží se díky tomu každoročně účastní jedno až dvě družstva dospělých hasičů a jedno družstvo mladých hasičů (žáci, dorost). Největší účast byla zaznamenána při oslavách stého výročí sboru před pěti lety, kdy se do soutěže zapojila tři družstva mužů, jedno družstvo žen, jedno družstvo mladých hasičů a mimo soutěž družstvo starších hasičů s přípojnou stříkačkou za traktor a družstvo historických hasičů s koňskou stříkačkou ze Smrhova.

JSDH každoročně pořádá Hasičský ples. V roce 2011 také proběhl sběr

kovového odpadu. Tyto dvě akce pomáhají, spolu s příspěvkem obecního úřadu, financovat činnost sboru. Jednou za několik let pořádá sbor společný zájezd. Naposledy to bylo do oblasti Pálavských vrchů a Lednice.

Již tradičně členové sboru přivážejí do obce betlémské světlo z adventního setkání českých a rakouských hasičů, které se střídavě koná v obou sousedních zemích. V loňském roce to bylo ve Svatém Petru u Freistadtu.

O to, že sbor na své členy nezapomíná ani na konci jejich životní pouti, svědčí i to, že jim poskytují při pohřebním obřadu uniformovaný doprovod.