TuristikaObec Soběnov leží v okrese Český Krumlov, který je nejjižnějším okresem Jihočeského kraje. Jeho území se na západě prolíná s podhůřím Šumavy, z jihu a východu jej prostupují Novohradské hory a sever utváří CHKO Blanský les. Krajina má podobu mírné pahorkatiny, jejímž územím protéká řeka Vltava. Velkou část území tvoří lesy.

Českokrumlovsko je krajem, který zaujme milovníky vodních sportů, cykloturisty, rybáře i návštěvníky se zájmem o historii. Množství kulturních programů, možnosti rekreace a přírodní prostředí je zde skloubeno v lákavé kombinaci, která Vám při návštěvě tohoto kraje může připravit krásné zážitky.
Blanský les

CHKO


Blanský lesChráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena za velkoplošné chráněné území roku 1990. Představuje ucelený krajinný komplex s přírodním prostředím dosud málo dotčeným negativními vlivy lidského hospodaření. Rozkládá se jihozápadně od Českých Budějovic a zahrnuje celou Křemžskou kotlinu, na jihozápadě zasahuje do kotliny Chvalšinské a na východě je ohraničena tokem Vltavy mezi Zlatou Korunou a Dívčím kamenem. Její území o rozloze 21.235 hektarů zasahuje do okresů České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. Území oblasti je z 55% pokryto lesními porosty. Svým složením jsou unikátním komplexem přirozených lesů. CHKO je bohatá i na řadu druhů nižších rostlin. Rostlinná a lesní společenstva jsou provázena přirozenou zvířenou. Mezi nejpozoruhodnější patří skupiny hmyzu a měkkýšů vázaných na vápencové a hadcové lokality. Z lovné zvěře je nejhojnější srnčí zvěř a prase divoké, postupně se sem šíří i zvěř jelení.


Dostupnost: Dostupné autem, pěšky, horské kolo
Výška: 900 m. n. m.
Vzdálenost: 30 km
Novohradské hory
Přírodní park


Novohradské horyNovohradské hory se rozprostírají při státní hranici České republiky s Rakouskem na ploše 162 km čtverečních. V ČR vyplňují území mezi Novými Hrady, Dolním Dvořištěm a Benešovem nad Černou. Nejvyšších výšek dosahují v Žofínské hornatině na česko-rakouské hranici KamencemMyslivna (1.040 m) a Vysoká (1.034 m). Novohradské hory jsou cenným přírodním územím se značnou koncentrací přírodních zajímavostí ( (1.072 m). Ze čtrnácti vrcholů, které v Novohradských horách přesahují 1.000 m, leží na našem území ještě Terčino údolí, Žofínský prales, Hojná voda, ...) a současně jsou i oblastí, která byla dosud málo zasažená činností člověka. Proto zde byl v roce 2000 vyhlášen Přírodní park Novohradské hory. Jedná se o území, ve kterém byl do nedávné doby velmi omezen pohyb návštěvníků, protože většina ležela v tzv. hraničním pásmu, do něhož neměli turisté povolený vstup. Po zrušení tohoto pásma byly zpřístupněny rozsáhlé plochy lesních porostů při hranicích s Rakouskem, bylo zde provedeno turistické značení a začala se pozvolna budovat infrastruktura. Budoucí CHKO Novohradské hory by se měla rozkládat v jihovýchodním cípu jižních Čech a zasahovat do okresů České Budějovice a Český Krumlov. Toto území je z více než 75% pokryto rozsáhlými lesními porosty, v nichž na řadě míst jsou určující dřevinou jehličnany, jinde jsou lesy smíšené či listnaté.Hranici připravované CHKO tvoří spojnice Nové Hrady - Žumberk - Rychnov nad Malší - Benešov nad Černou - Malonty. Odtud pokračuje přímo na jih ke státní hranici s Rakouskem.

Dostupnost: Dostupné autem, pěšky, horské kolo
Výška: 1000 m. n. m.
Vzdálenost: 10 km
Žofínský prales
Národní přírodní rezervace


Žofínský pralesDnešní národní přírodní rezervace Žofínský prales se rozkládá poblíž vsi Žofína v Novohradských horách. Žofín leží asi 10 km jihovýchodně od Benešova nad Černou. Zdejší rezervace byla vyhlášena nařízením hraběte Jiřího Buquoye roku 1838. Národní přírodní rezervace má dnes rozlohu 99,8 ha (při vyhlášení měla 98 ha), z toho 44 ha tvoří původní prales. Dominantní dřevinou v pralese je buk s vtroušeným smrkem a jedlí. Jedle zde byla v minulosti hojnější a patřila k největším a nejstarším stromům pralesa. Žofínská "královna jedlí", která se nacházela v jižní, nejvýše položené části, byla zlomena při prudkém poryvu větru v roce 1975. 425 let starý strom byl 51 m vysoký a obsahoval 44 m krychlových dřeva. Prales byl zejména v poválečných dobách značně poškozován přemnoženými stavy jelení zvěře. Dnes je oplocen a pronikání zvěře je tak zabráněno. Veřejnosti je vstup povolen pouze s doprovodem. Přístup k rezervaci umožňuje lesní cesta ze Žofína. Asi 500 m od západního okraje rezervace vede trasa zelené turistické značky z Pohorské Vsi do Hojné Vody.


Dostupnost: Dostupné pouze s průvodcem
Výška: 790 m. n. m.
Vzdálenost: 12 km
Dobrá Voda
Vesnice


Dobrá VodaLetovisko a poutní místo Dobrá Voda leží na severním úbočí Novohradských hor v nadmořské výšce 695 m. Ves vzdálená 7 km jihozápadně od Nových Hradů spadá do okresu České Budějovice. Dominantou vsi je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, hodnotná vrcholně barokní stavba vystavěná na terásce nad mírně radioaktivním pramenem. Kostel, harmonicky začleněný do okolní krajiny, byl postaven v letech 1708 - 1715 podle plánů neznámého autora (autorství bývá nejčastěji připisováno K. I. Dienzenhoferovi..

Dostupnost: Dostupné autem po celý rok
Výška: 695 m. n. m.
Vzdálenost: 20 km
Hojná voda
Národní přírodní památka


Hojná vodaNárodní přírodní památka Hojná Voda leží 4 km jihovýchodně od stejnojmenné vsi v Novohradských horách na svahu Vysoké (1.033 m). Ves Hojná Voda se nachází asi 7 km jihozápadně od Nových Hradů. Jedná se o nepříliš rozsáhlý (8,5 ha) pralesovitý zbytek původního lesního porostu. Vyskytují se zde převážně buky, jednotlivě smrky a jedle. Prales sám se neobnovuje, i když je obklopen mladšími porosty, které pocházejí většinou z přirozené obnovy. Na kameni u cesty byla umístěna pamětní deska k 150. výročí vyhlášení rezervace (1838 - 1988). Založil ji stejně jako Žofínský prales Jiří Buquoy v roce 1838. Pralesní porost je veden jako vzácná přírodní památka na seznamu UNESCO.Až k rezervaci vede červená značka místního turistického značení na okruhu z Hojné Vody po svazích Vysoké.


Dostupnost: Dostupné pouze pěšky celý rok
Výška: 900 m. n. m.
Vzdálenost: 20 km
Terčino údolí
Chráněný park


Terčino údolíChráněný park Terčino (též Terezino) údolí leží asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Původně krajinářský park se rozkládá na území o rozloze okolo 140 ha. Park byl zřízen ve druhé polovině 18. století hrabětem Buquoyem. Popud k jeho založení dala hraběnka Terezie Buquoyová, jejíž jméno nese park dodnes. Koncem 18. a počátkem 19. století prošel romantickými úpravami. Kromě tuzemských zde byly vysázeny i exotické dřeviny a vznikla tehdy většina staveb sloužících k lázeňským účelům. Nejstarší je lázeňský dům z konce 18. století a Modrý dům z počátku století devatenáctého. Hlavní lázeňská budova a tzv. Švýcarský dům pocházejí z období romantismu 19. století. Dochoval se i starý hamr z konce 18. století. Malebnou scenérii údolí dotváří v západní části parku uměle vytvořený vodopád na Stropnici. Na východním okraji parku stojí na vyvýšeném místě v téměř původní podobě zřícenina gotické tvrze Cuknštejna. Terčino údolí je chráněno od roku 1949. Dnes slouží zejména rekreačním účelům. Je veřejnosti volně přístupné. Parkem prochází naučná stezka a vycházkový okruh, které seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici.

Dostupnost: Dostupné autem po celý rok
Výška: 520 m. n. m.
Vzdálenost: 25 km
Benešov nad Černou
Městská památková zóna


Benešov nad ČernouVesnička leží v těsné blízkosti CHKO Novohradské hory, západě od Českého Krumlova. Benešov nad Černou založil ve 2. polovině 13. století jako osadu pod tvrzí Beneš z Michalovic, po něm také nese název. První písemná zmínka je z roku 1332, kdy byla původní kaple sv. Jakuba rozšířena a vznikl kostel. Roku 1383 byl Benešov povýšen na městečko a roku 1881 bylo městečko povýšeno na město a původní název byl změněn na Německý Benešov. Časté požáry v 17. a 19. století setřely starobylý ráz města. Z historických památek si můžete prohlédnout původně gotický kostel sv. Jakuba staršího, přestavěný v 17. století do baroka; budovu radnice z roku 1594; bývalý pivovar z roku 1570 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1726 na tříbokém sloupu s reliéfy sv. Dominika, Leonarda a Václava a sochami sv. Donáta, Floriána a Rocha. Západně od obce leží tvrz ze 13. století, jejíž existenci dnes připomíná pouze pomístní název v obci, neboť tvrz byla od husitských válek opuštěna. Blízké okolí nabízí mnoho příležitostí pro turistické a cykloturistické výlety. Nedaleko se rozprostírají dvě nejstarší přírodní rezervace v Evropě - prales Hojná Voda a Žofínský prales. Pramení zde zde řeky Lužnice, Malše, Černá a Stropnice.

Dostupnost: Dostupné autem po celý rok
Výška: 660 m. n. m.
Vzdálenost: 10 km
Kaplice
Město


KapliceKaplice leží v Jižních Čechách, jižním směrem od Českých Budějovic. Městečko se rozkládá na rozhraní Šumavského podhůří a Novohradských hor. Město je obklopeno zalesněnými stráněmi kopců a jeho severním okrajem protéká řeka Malše. Kolem Kaplice najdeme několik menších rybníků. V roce 1945 projížděl městem vlak s vězni z koncentračních táborů. Pomník věnovaný obětem vlaku smrti najdeme severním směrem z města nedaleko obce Netřebice. Kaplicemi prochází několik značených cyklistických tras, jedna z nich je dálková trasa vedoucí z Českých Budějovic do Freistadtu. Také pěší turisté nepřijdou ve městě zkrátka, je tu celá řada cest vedoucích do oblasti výše jmenovaných pohoří. V nedalekém okolí města jsou tři zříceniny hradů, jejichž návštěva může být cílem našeho pěšího výletu. Jižním směrem je zřícenina hradu Loužek. Vydáme-li se z města východním směrem dojdeme k místu kde stával hrad Sokolčí. Severním směrem z města dojdeme ke zřícenině hradu Pořešín.

Dostupnost: Dostupné autem po celý rok
Výška: 537 m. n. m.
Vzdálenost: 6 km