CzechpointCzech POINT: vydávání výpisů z registrů státu


http://www.czechpoint.cz


Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům (včetně bank).

Co přináší

Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS).Může Vám být vydán ověřený výpis z těchto registrů:


  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
  • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

(Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy(listiny a podpisy na OÚ Soběnov neověřujeme nejblíže Kaplice,Besednice), autorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další služby související se zavedením datových schránek. )

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit úřad Po,St od  07:00-11:00 a od 14:00-17:00 nebo Pá 07:00-11:00. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .

K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu:

Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana další strana
Obchodního rejstříku 100,-Kč 50,- Kč
Živnostenského rejstříku 100,-Kč 50,- Kč
Katastru nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100,-Kč neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby 100,-Kč 50,-Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,-Kč
Registru Ministerstva životního prostředí - (správa a kontrola agendy) 100,- Kč 50,-Kč
Insolvenčního rejstříku 100,- Kč 50,-Kč
Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 50,-Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) 30,- Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně