Knihovna


Poohlédnuti

7.1.2024

Chtěla bych se zmínit o tom, co se v předchozím roce povedlo.


Na jaře se uskutečnila beseda k 100letému výročí existence soběnovské elektrárny, pan Mörtl povyprávěl i o soběnovské škole a na podzim proběhlo další setkání věnováno událostem roku 1918 na Kaplicku a vzniku ČSR.


V listopadu byl v prostorách knihovny (díky zájmu maminek) zahájen kroužek pro děti. A to hned ve dvou dnech, proto byla rozšířena výpůjční doba ještě o pondělí a čtvrtek.


Odpočívali jsme u pohádek při Čtení s Aničkou.


Na závěr roku jsme se společně předvánočně naladili u loutkového divadélka paní Muškové, zahrála nám i na kytaru a doprovodila při zpěvu koled. Děti se zapojily do tvoření v dílničkách, které připravila paní Petra Šiková. Děkuji všem za účast i za donesení dobrot.


Knihovní fond nabyl na objemu o knihy z Vašich domácích knihovniček. Proto děkuji všem za jejich donášku a umožnění četby více čtenářům. Děkuji též manželům Kulhanovým za věnování koberečků, manželům Debnárovým za dodání polštářků a Veronice Schönové za nové čalounění lehátek pro děti. 


Poděkování patří i panu starostovi za podporu knihovnické činnosti, nové vnitřní osvětlení a možnost nakoupit nové knihy.Novoroční přání

7.1.2024

Milé čtenářky, milí čtenáři, 


přeji Vám šťastný Nový rok, ať se Vám podaří přečíst mnoho krásných, zajímavých i naučných knih. Prostě ať je pro Vás četba stále příjemnou zábavou a hodnotným využitím volného času. 

Děkuji za návštěvy v knihovně v roce minulém a těším se na ty další v roce 2024.