O sdružení                                                      Myslivecký spolek Soběnov
Vznik první myslivecké společnosti v obci Soběnov byl evidován již 21. 1. 1951 vznikem společnosti Blansko Soběnov o celkové výměře 2300 ha. V tomto poválečném období se v honitbě hospodařilo převážně s drobnou zvěří. (koroptev, zajíc, tetřívek, srnčí zvěř)
Od 70 let se vlivem změny zemědělského hospodaření mění také druhová rozmanitost zvěře v honitbě. Postupně mizí z přírody tetřívek a koroptev. Poprvé se vyskytuje zvěř černá.
Další významná změna nastala až po roce 1989. Kdy dochází k narovnání vlastnických vztahů a zemědělská a lesní půda je vrácena původním majitelům.
V roce 1992 dochází k rozdělení Mysliveckého sdružení Blansko Soběnov.
Oddělením členů ze Soběnova vzniká 15.2.1993  Myslivecké Sdružení Soběnov, které začíná myslivecky hospodařit v pronajaté honitbě od Honebního společenstva Soběnov.
Od roku 2001 z lovné zvěře mizí zajíc a bažant. Myslivecky se hospodaří pouze se zvěří srnčí, která je jedinou zvěří, jejíž lov je v honitbě plánován. Mezi zvěř, která je pravidelně lovena, se zařazuje zvěř černá.
Nutnou transformací občanských sdružení na spolky vzniká 14.8.2015 Myslivecký spolek Soběnov, který v honitbě myslivecky hospodaří až do současné doby.
Nyní ve spolku provozuje myslivost 13 stálých členů, kteří jsou převážně tvořeni občany Soběnova. Všichni členové aktivně spolupracují při ochraně zvěře v době sečí, nebo v ochraně před vznikem škod na zemědělských plodinách. Velice úzká je i spolupráce spolku s místními zemědělci.
Členové mysliveckého spolku Soběnov, pořádají každoročně mysliveckou zábavu pro veřejnost z obce a blízkého okolí.