Informace pro občany


Informace o možnosti bezplatné likvidaci starých pneumatik

20.5.2019

Použité pneumatiky je možno bezplatně likvidovat např. u fa. ERTL Milan Kaplice a HRON Jaroslav Kaplice a to i v případě, že pneumatiky nejsou zakoupeny u těchto firem.
Příměstský tábor v Nesměni

30.4.2019
Placení poplatku přes účet za vývoz popelnic a psy.

6.2.2019

Nabízíme možnost úhrady místních poplatku za vývoz popelnic a poplatku za psy na účet obce po dohodě s pí. Kůzlovou na tel.:776762679, která Vám sdělí částku k úhradě. Po a St 7:00-11:00, 14:00-17:00, Út a Čt 7:00-13:00, Pá 7:00-11:00.

číslo účtu obce Soběnov 0580013309/0800, variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné, zpráva pro příjemce uvést o jaký poplatek se jedná (vývoz popelnic/poplatek za psa).Termíny vývozů popelnic v roce 2019

24.1.2019
Zveřejnění informace o projektu Obnova MK Soběnov

20.12.2018

MMRNa úřední desce obce Soběnov zveřejňujeme informaci o poskytnuté dotaci na projekt ,,Obnova MK Soběnov", který byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.Informace o Charitní pečovatelské službě Kaplice

5.9.2018


Nahoru