Slovo kronikářeV této kapitole budete moci nahlédnout do kroniky naší obce. Každý rok tu bude vložen soubor, kde  se budu snažit zachytit události  naší obce doplněné fotografiemi. Aby popis ze života obce byl co nejúplnější, chtěla bych požádat občany, aby mě kontaktovali, pokud budou nějakou akci pořádat na emailové adrese kronikarka@sobenov.cz.  Budu ráda za zaslání pozvánek, plakátů, fotografií, výsledků sportovních soutěží aj.

Pokud Vás zajímá historie Soběnova, je možné nahlédnout do nejstarších kronik, které jsou v digitální podobě na webových stránkách digi.ceskearchivy.cz. Jsou to Kroniky obecné školy od roku 1870 do roku 1975 a Pamětní kronika Soběnova  roky  1921-1940.

kronikářka Markéta Čabelová» Seznam kronik

»  Historie kronik