O knihovně

Vítejte na stránkách Obecní knihovny SoběnovVýpůjční doba:  každé úterý 15.30 – 18.00Adresa:         Obecní knihovna Soběnov

                        Soběnov 52, 382 41 Kaplice 


Knihovnice:    Petra Víšková
 

Knihovna se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu, který je jejím zřizovatelem a zajišťuje její provoz. Pro potřeby veřejnosti je v knihovně bezplatný internet a tiskárna, výpůjčky jsou také zdarma.


Knihovní fond obsahuje celkem 2660 knih pro děti i dospělé, z toho cca 500 ks naučné beletrie.

K vypůjčení je i časopis Květy.

V současné době navštěvuje naší knihovnu zhruba 40 čtenářů, z toho 7 dětí do 15 let.

 

Obecní knihovna pracuje s knihovním systémem Clavius REKS (regionální knihovnický systém), 

který umožňuje propojení malých knihoven v regionu a Městské knihovny v Českém krumlově.

Nejméně čtyřikrát za rok jsou knihovně zapůjčovány výměnné soubory z MěK Č. Krumlov.