Knihovna O knihovně

Vítejte na stránkách Obecní knihovny SoběnovVýpůjční doba:  každou středu   17.30  –  19.30 hodAdresa:          Obecní knihovna Soběnov

                           Soběnov 52, 382 41 Kaplice 


Knihovnice:    Syslová Jaroslava
 


  Knihovna se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu, který je jejím zřizovatelem a zajišťuje její provoz. Pro potřeby veřejnosti je v knihovně bezplatný internet a tiskárna, výpůjčky jsou také zdarma.


  Knihovní fond obsahuje celkem 2660 knih pro děti i dospělé, z toho cca 500 ks naučné beletrie.

K vypůjčení je i časopis Květy.

V současné době navštěvuje naší knihovnu zhruba 40 čtenářů, z toho 7 dětí do 15 let.

 

  Obecní knihovna pracuje s knihovním systémem Clavius REKS ( regionální knihovnický systém ),

který umožňuje propojení malých knihoven v regionu a Městské knihovny v Českém krumlově.

Nejméně čtyřikrát za rok jsou knihovně zapůjčovány výměnné soubory z MěK Č. Krumlov.


 
Nahoru