Statistické údajeVybrané statistické údaje za obec

Kód:    MOS ZV01
Území:    Obec Soběnov

Vygenerováno 24.09.2012


VDBVO 1.3.24
© Český statistický úřad


Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 1 2493
Orná půda (ha) 2393
Chmelnice (ha) -3
Vinice (ha) -3
Zahrady (ha) 113
Ovocné sady (ha) -3
Trvalé trávní porosty (ha) 1993
Zemědělská půda (ha) 4493
Lesní půda (ha) 7043
Vodní plochy (ha) 173
Zastavěné plochy (ha) 83
Ostatní plochy (ha) 723
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 673
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 94
Průmysl 64
Stavebnictví 144
Doprava a spoje 34
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 144
Ostatní obchodní služby 64
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 24
Školství a zdravotnictví -4
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 104
podle právní formy Státní organizace -3
Akciové společnosti -3
Obchodní společnosti 23
Družstevní organizace -3
Finanční podniky -3
Živnostníci 493
Samostatně hospodařící rolníci -3
Svobodná povolání 23
Zemědělští podnikatelé 73
Ostatní právní formy 73
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 15
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -3
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 1 2494
Počet katastrů 13
Počet územně technických jednotek 13
Počet částí obce 33
Obyvatelstvo Živě narození celkem 56
muži 36
ženy 26
Zemřelí celkem 46
muži 27
ženy 37
Přirozený přírůstek celkem 16
muži 26
ženy -16
Přistěhovalí celkem 56
muži 46
ženy 16
Vystěhovalí celkem 76
muži 26
ženy 56
Saldo migrace celkem -26
muži 26
ženy -46
Přírůstek/úbytek celkem -16
muži 46
ženy -56
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 3503
muži 1783
ženy 1723
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 593
muži 333
ženy 263
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 2403
muži 1233
ženy 1173
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 513
muži 223
ženy 293
Školství2 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálnch služeb celkem -4
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -4
Sport Koupaliště a bazény 15
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 15
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 15
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfusní stanice -4
Poznámky
1 zdroj ČÚZK
2 školní rok 2010/2011
3 období: 31.12.2011
4 období: 31.12.2010
5 období: 31.12.2006
6 období: rok 2011
7 období: rok 2010