Zastupitelstvo
Josef Čabela, bez politické příslušnosti, NK
Josef Šedivý, bez politické příslušnosti, NK
Jaroslav Prommer, bez politické příslušnosti, NK

Lucie Finková, bez politické příslušnosti, NK
František Ertl, bez politické příslušnosti, NK
Roman Grznárik, bez politické příslušnosti, NK

Michael Řepa, bez politické příslušnosti, NK