Zastupitelstvo
Josef Čabela, bez politické příslušnosti, NK
Josef Šedivý, bez politické příslušnosti, NK
Pavel Čurda, bez politické příslušnosti, NK

Lucie Finková, bez politické příslušnosti, NK
František Ertl, bez politické příslušnosti, NK
Martin Šulek, bez politické příslušnosti, NK

Miroslav Řepa, bez politické příslušnosti, NK