Kronika 2015
Kroniky
1. srpna 2018
Letošní rok by se dal charakterizovat slovy uprchlická krize a sucho. Obě témata ovlivňují život jak v obci, tak v ČR, ale také ve světě. Počasí, ekonomika a strach-hybatelé, kteří mohou do jisté míry ovlivnit i dění v naší obci? Evropská migrační krize probíhá v EU od června 2015. Je způsobená velkým počtem imigrantů – jak ekonomických migrantů, tak uprchlíků – směřujících do EU přes Středozemní moře a Balkán z Afriky, Blízkého a Středního východu. Za celý rok 2015 členské státy EU přijaly celkem 1 256 000 žádostí o azyl.


V tomto roce si připomínáme 600 let od výročí upálení mistra Jana Husa.

Po osmi letech výstavby byl dán do provozu tunelový komplex Blanka v Praze jeho celková délka je 5 502 metrů. Je to nejdelší silniční tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě a byl uveden do provozu 19.9.2015. Tuto stavbu provázelo mnoho problémů, tak jak to v současné době je v řadě zakázek zadávaných státem. Byly pozastaveny práce z důvodu porušení pravidel hospodářské soutěže, také došlo k propadu půdy při ražbě tunelu, ke konci se musely vyměnit všechny již nainstalované kabely elektrického vedení a cena stavby se za 8 let zdvojnásobila oproti počátečním výpočtům na 43 miliard korun.

Z dění v obci:


První ples v tomto roce pořádali hasiči dne 31.1.prodalo se 75 lístků. V předprodeji stály 90 Kč a na sále 100 korun. Hasiči vítali návštěvníky plesu v uniformách, hrála Jihočeská Malostranka.


7.2. na dětský karneval do Soběnova přišlo 64 dětí a 89 dospělých. V sále bylo plno a kuželkářky Sokola měly pro děti opět přichystány soutěže, hry, různé dobroty a tombolu, kterou celá akce vyvrcholila. Každé dítě si domů odneslo hračku, kterou si v tombole vybralo po losování, zážitky z her a setkání s ostatními dětmi. Hrála kapela Hastroš.


14.2. masopustní přípravy probíhaly od začátku ledna v hostinci za přítomnosti koledníků,žen a dívek, které opravovaly klobouky. V sobotu ráno kolem 8 hodiny se koledníci i masky sešli v hostinci, doladili vše potřebné a vyšli na náves, kterou obešli za podpory pár nadšených příznivců koledy. Poté se jelo hasičskou Avií do Smrhova, kde se čekalo u Šedivých Václava a Růženky na povolení ke koledě. Koleda ve Smrhově, na Bídě, u Mlýnku i v Soběnově proběhla jako obvykle za doprovodu muzikantů. Pro koledníky místní lidé u domů připravují nakrájené uzené, nakládané okurky, chléb, koblihy a k pití pivo, slivovici. V domácnostech zpravidla bývá k obědu řízek se salátem. Večer hrála Správná pětka, v sobotu bylo na sále přes 120 lidí a v úterý se zúčastnilo střílení „masopusta“ kolem 70 lidí.ranní přípravy-zády Miroslav Řepa, zleva -M.Šedivý ml., J.Čabela ml., Fr. Bartoš ml., R.Sedlák, J.Cvik-fotografové, J.Prommer ml., R.Sysel, P.Štorek
Ve Smrhově u Šedivých se na dvoře vždy koleda zdrží, jelikož je zde na návštěvě široké příbuzenstvo a pán domu se dohaduje s hejtmanem.Na Bídě většinou otevírají koledníkům rodina Šulkova (kde se fotí každý rok s maskami), Škoda J. a Skořepovi. Letošní rok byli Kratochvílovi za postavy z pohádky Mrazík.příjezd z Bídy a jde se ke Kovářům ulička k Šedivým J. a J, běží P.Šedivýv úterý ve Velkých Skalinách u Zifčáků (koledníci Jos. Zikeš ml.a Jos. Šedivý ml.)
Koledníci říkají, že úterý mají „za odměnu“. Nemusí nikam spěchat, jelikož dveře ve Velkých Skalinách otevírají jen Zifčákovi (kde připraveno bohaté občerstvení), Zikešovi a Cvikovi.Zikešovi-Velké Skaliny střílení Masopusta
Masopust na máráchPo úterním střílení se místní ženy a dívky převlekly za koledníky a proběhl věneček pro svobodné a ženaté pány.-večer na sále všechny bavily masky
Koleda se zakončila popelcem. Farář s ministrantem (D.Kratochvíl a S.Kůzl) kolem půlnoci na Popeleční středu dělali lidem na sále na čele křížek se slovy: Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.


Hasiči zahájili hasičskou sezónu pracovně. Dne 28.2. se sešli u kuželny dobrovolní hasiči, aby vyřezali stromy za kuželnou. Udělali prořezávky keřů a stromů, aby mohlo k zadní stěně kuželny slunce. Poté pracovník obce vyčistil střechu kuželny od mechu a opravil se komín. Jelikož byla kuželna postavena v roce 1980, snaží se obec získat dotaci na obnovu drah.
Terénní úpravy a čištění dna od nánosu písku v předehřívacím rybníčku u koupaliště a kolem koupaliště.
V dubnu musel OÚ vyřešit, kam budou lidé vyvážet biologický odpad, protože vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a byly stanoveny požadavky, které obce museli splnit. Nejlevnější bylo pronajmout si silážní jámu od Josefa Šedivého na zemědělském statku, udělat drobné úpravy a oplotit ji. Občané pak mohli od dubna vozit jeden den v týdnu posekanou trávu, listí i větve na tuto skládku. Zde pak odpad kontroloval pracovník obce. V letošním roce zajišťovali práce v obci dva pracovníci S.Spišjak a P.Špaček. Na jednoho z nich získala obec dotaci. Měli na starost úklid návsi, sekání trávy na koupališti a v obci a také drobné prořezávky.
16.-17.5. proběhl sběrný den železa a ostatního odpadu na farním dvoře. Příležitost zbavit se nepotřebných věcí, uklidit si garáže, ale i půdy a zahrady využilo kolem 50 občanů. Naplnilo se 5 kontejnerů, odváželi se elektrospotřebiče, nebezpečný odpad a směsný odpad na náklady obce do sběrného dvora v Kaplici.

V únoru přišel na obecní úřad hospodský František Krtek a řekl, že chce ukončit pronájem místní hospody. V dubnu začal rozprodávat zařízení hospody. Od 1.5.2015 byl v hospodě nový nájemce pan Balín s rodinou, žijící v Tiché u Dolního Dvořiště. Nechal vyzdít bar, nakoupil nové stoly a židle a celkově proběhl velký úklid hospody a sálu. Otevřelo se na 1.máje a bylo plno. Mladí měli postavený stan na návsi před Komendovými, seděli u ohně a těšili ze začínajícího jara. Májky se stavěly nejen v Soběnově, ale sešli se u ní lidé i veSmrhově.
22.-23.5. se konalo Rally Český Krumlov. V letošním roce přistavil Milan Šedivý na náves valník, odkud byl výhled od hospody směrem k obchodu, kde auta hned po startu projížděla směrem na statek. Trasa závodu byla stejná jako v minulých letech. Sjeli se tu nadšenci rychlých kol ze širokého okolí a sledovali závod podél trati.6.6. uspořádal obecní úřad setkání důchodců. Začínalo se ve 14 hodin. Pozvání přijalo 30 občanů. Na sále vystupovaly děti z MŠ Kaplice pod vedením L.Křížkové a M.Čabelové, děti z DDM a také místní děti . Pro všechny důchodce i účinkující byly přichystány věnečky ke kávě a chlebíčky. K tanci hrála kapela Kašovanka do 18 hodiny.


20.6. pořádaly kuželkářky Sokola Dětský den. Venku pršelo, a tak ve 14 hodin chodily děti s rodiči i prarodiči do sálu kulturního domu. Dětí bylo kolem 40 a opět tu vyrostla šmoulí vesnice, kde děti plnily různé úkoly. Kuželkářky pro děti nakoupily různé dobroty , které děti dostávaly od šmoulů za splněné úkoly. Taťka šmoula griloval před hospodou klobásy.Nahoře: M.Kreisingerová, O.Čutková, A.Loulová, B.Porkrystová, J.Grznáriková, M.Drdáková, J.Kulhanová, M.Drdáková ml., J.Hruška ml. Dole: M.Čutková, J.Krtková, M.Čabelová, L.Čurdová st., M.Kratochvílová, L.Čurdová, G.Šedivá zleva: Jan Čabela, P.Šedivý
4.7. na 3.Hasičské slavnosti proběhla přehlídka všech družstev, které místní hasiči mají. Po zahajovacím nástupu předvedli postupně útok hasičská ruční stříkačka tažená koňmi ze Smrhova, zásahová jednotka Soběnov, hasiči Smrhov, ženy Soběnov a dvě družstva dětí. Děti si mohly vyzkoušet potapěčskou výstroj a ponor v kašně, který připravil J.Hruška ml. Poté došlo ke vzájemnému naházení mládeže do kašny. Smrhovští se vsadili se starostou a Jos. Šedivým st. o sud piva, že ruční koňskou stříkačkou přestříknou máj a podařilo se jim to. Večer hrála venku kapela Hastroš, na návsi byly připraveny stoly a lavice, a protože bylo horké počasí, lidé se bavili od 13 hodin až do noci a vládla tu bujará atmosféra. Na akci se během dne přišlo podívat kolem 140 občanů. Slavnost pořádali hasiči ve spolupráci s obcí a hospodou.

P.Čurda ml., M.Šedivý st., Petr Sůva, Míra Řepa, J. Čabela st., J. Šedivý ml. a st.L.Kytková, M.Machová, M.Čabelová ml., J.Šedivá, Lucie Čurdová, Z.Grznáriková, J.ŠtorkováPatrik Finek, Kateřina, Rozárka a Jan Šedivý nejml.mladší žáciponor v kašně na návsi
Protože byly horké dny, uspořádal starosta obce promítání kina na návsi. Ve dnech 7. a 14. srpna se vždy promítly 2 filmy. Promítalo se na stěnu vedle zastávky autobusu a přišlo kolem 60 lidí. Hasiči připravili lavičky a stoly. Začínalo se vždy promítáním videí a fotek z hasičských soutěží a koledy a poté jsme shlédli například film Hoří, má panenko od M.Formana. Byly to hezké večery, občané seděli na návsi, popíjeli pivo a bavili se, protože mnohé obrazy z filmu jim připomínaly postavy a život v naší obci.

8.8. proběhl na hřišti zápas v kopané ženatí proti svobodným. Akci pořádal hostinec u Supa, který měl otevřeno i v letošním roce, a protože bylo letošní léto plné slunečních dnů, přišli k chuti po koupání v koupališti limonáda nebo pivo. Voda v koupališti byla v letošním roce teplá a čistá celé léto. 5.9. hostinec u Supa uspořádal loučení s létem s kapelou Hastroš a ve 21 hodin zakončil večer ohňostrojem.


22.8. se konala Smrhovská brázda pořádaná MAS Pomalší, Janem Šedivým ml. a Pavlem Talířem z Malče. Od 11 hodin se sjížděli účastníci soutěže, kolem 12 hodiny byl nástup a František Farka z Todně přivítal kolem 350 diváků, kteří přijeli z okolních měst a vesnic. Bylo hezké počasí a na loukách pod Smrhovem proběhlo klání v orbě, dvojspřeží, jednospřežní a v tahu. Od 16 hodin po skončení soutěží, hrála ve stanu kapela Kašovanka. V letošním roce tu natáčela reportáž Jihočeská televize. Soutěžící se na tuto koňáckou akci sjíždějí pravidelně, aby společně pojedli, popili a předali si zkušenosti.
Jan Šedivý ml. nástup všech soutěžících
Josef Smolík z Besednice vyhodnocení J.Šedivý st. s panem Dvořákem s poníkyV září byla dokončena pergola u kuželny a došlo k úpravě terénu před garáží tak, že vznik prostor s ohništěm k setkávání občanů.
tréninkový plácek pro hasiče úprava tarasu u p.Pechy
Obec odkoupila část pozemku za farou, aby byl lepší přístup ke hřbitovu a udělala se zde zpevněná cesta, na kterou byl umístěn kontejner na odpad.V obci přibyly nové stavby:dřevostavba u truhlárny pana Šafránka z Besednicenovostavba R. a J. Grznárikovi na Bídě staví také Jarošovi z BesedniceNěkteří občané provedli úpravy staveb:P. Drdák S. Dobrovodský č.p.10011.9. v předvečer poutě byla na sále diskotéka, 12.9.proběhla pouť a na neděli pozval starosta obce na sál Kašovanku. Večer proběhl koncert kapely Revival Jiří Schilinger. Sál byl plný.


24.10. byla Drakyáda. Pořadatelé F.Draxler, J.Šedivý ml. a M.Švejda připravili na louce pod Soběnovem u Božích muk stany, lavičky, ohniště a občerstvení a pozvali rodiny s dětmi, aby vyzkoušeli, jak budou létat jejich draci. Sešlo se tu kolem 60 lidí, 27 draků, ale vítr nefoukal. Nějací draci vzlétli, děti si opekly buřty, dospělí popíjeli svařené víno a ohýnek bylo vidět ještě dlouho po setmění.


7.11. uspořádalo Myslivecké sdružení Soběnov a honitba Emila Wedlicha z Popelic naháňku a Poslední leč. Podařilo ulovit 1 lišku a 26 divokých prasat. Večer od 20 hodin se začal plnit sál kulturního domu, prodalo se 180 lístků a kapela MP3 hrála stejně jako loni dechovou a popovou hudbu. Vypilo se 9 sudů piva. V tombole byli bažanti, kachny, srnčí balíčky, muflonče, danče a v závěru se vydražil divočák za 2500 korun.sál před lečí a tombola14.11. byl 4.ročník Rybožraní v místním hostinci. Tentokrát byla pořadatelem i sponzorem Hospůdka na návsi. Soutěžící přinesli ve 14 hodin své kulinářské výtvory a ochutnávka mohla začít. Poté bylo vyhlášeno pořadí. Na 1.místě byla Helena Kovářová se svými kapřími řízky v kukuřičné strouhance. Další byl Milan Žilinský z Ličova s uzeným pstruhem, František Bartoš st. s cmundou z ryb, David Kratochvíl se zapečenou rybou na žampioneh Fr. Draxler a M.Švejda měli krevety v zelenině a Károvi připravili jednohubky s rybí pomazánkou.


5.12. chodil Mikuláš. Vzali si to na starost mladí hasiči. Přípravy probíhaly v místní hospodě a skupina se na svou roli vyzbrojili kromě masek také alkoholem. Po 16 hodině vyjela do Smrhova, Bídy a zpět do Soběnova hasičská Avie s Mikoulášem J.Šedivým ml., andělem-R. Grznárikem ml. a čerti Míra Švejda, P.Jána ml., M.Krtek, Petr Sůva. Obešli 16 rodin. 6.12. pak ještě uspořádali společně s obcí Soběnov od 14 hodin na sále mikuláškou diskotéku pro děti.
15.12. se konala členská schůze Sokola Soběnov. Sešlo se tu 26 lidí z celkových 91 členů. Všechny přivítal Stanislav Kůzl předseda Sokola Soběnov. Na začátku poprosil přítomné, aby uctili minutou ticha památku zemřelého člena Sokola Václava Víška. Poté poděkoval sponzorům: obci, P. Rybárovi, firmě Pokrývka, p.Tůmovi, místním zemědělcům a F. Draxlerovi. K setkání došlo hlavně proto, že od 1.1.2016 dochází ke změně stanov, které mimo jiné ukládají klubům, aby veškerá administrativa probíhala v elektronické podobě a současní funkcionáři se již nechtějí touto administrací zabývat. Musí tedy dojít ke schválení nových stanov a volbě nového předsedy Sokola. Tím se stal Josef Šedivý ml., místopředsedou Ing.Josef Sysel, hospodářkou byla zvolena Alice Loulová a členy výboru Lída Čurdová st.a Pavel Rybár st. J.Sysel poděkoval Stanislavu Kůzlovi, který funkci předsedy zastával 35 let. Současné vedení má na účtu 130000,-Kč, členské příspěvky činí 300 korun na osobu ročně a od obce dostává Sokol dotaci 20 000,- Kč ročně. Obec zažádala o dotaci na rekonstrukci na vybavení kuželny., nechala v letošním roce opravit komín a v příštím roce by chtěla provést další nutné opravy sanitárního vybavení. V Sokolu Soběnov mají největší základnu a sportovní úspěchy právě kuželkáři a je dobře, že dojde k nutným úpravám po 40.letech.


19.12. od 17 hodin se lidé mohli společně setkat na místní návsi, kde hasiči spolu s obcí uspořádali setkání u betlémského světla. Na návsi bylo připraveno posezení, hořící špalky, pekl se bramborák z 50 litrů těsta, „svařák“ z 25 litrů vína a 2 l rumu a všichni se těšili na příjezd hasičů s betlémským světlem. Atmosféru dotvářela kapela hrající vánoční písně a koledy.


29.12. od 13 hodin se konal turnaj v bulce, kterého se zúčastnilo 12 místních karbaníků. Tuto akci pořádal „Drak“-F.Draxler a ceny připravila hospodská. Na konci roku ještě byl turnaj dvojic v kuželkách, ping-pongu a po dlouhé době byl Silvestr na sále.

Počasí


1.1. bylo 0 stupňů a obleva, 3.1. přes noc napadlo 10cm sněhu a tak se to střídalo celý měsíc,8.1. přes noc foukal silný vítr a pršelo, 10.1. se oteplilo na 9 stupňů, sníh zmizel, byl silný vítr a hasiči přes den odklízeli větve ze silnic v okolí Soběnova.


Také v únoru bylo počasí proměnlivé, teploty se pohybovaly od – 2 do +8 stupňů, střídal se déšť a slunečné počasí.


Začátkem března lilo jako z konve a 3.3. napadl sněhový poprašek. Pak byly teploty kolem 9 stupňů a 22.3. vystoupala teplota až k 21 stupňům.


Duben byl aprílový, velký vítr, teploty kolem nuly. Na Velikonoční pondělí ráno svítilo slunce a odpoledne chumelilo.


Květen byl horký, 4.5.teplota až 30 stupňů, od 18-24.5. pršelo a teploty se pohybovaly mezi 8-15 stupni.

Červen byl teplý teploty kolem 27 stupňů. 7.6. padaly kroupy.

V červenci a srpnu byla vedra. Jelikož obec nechala na jaře vypustit vodu v koupališti, vyčistit a zpřístupnit břehy, mohli si lidé užívat teplé letní dny na místním koupališti. Přes den se vystřídalo kolem 80 lidí. Teploty byly kolem 28 -30 stupňů a 24.7. a 7.8. bylo naměřeno 36 stupňů. Dlouho nepršelo, byla suchá tráva a moc nerostla, skoro nebylo třeba přes léto sekat. Ve zprávách uváděli, že se jedná o nejteplejší léto za posledních 130 let. Za květen, červen, červenec a srpen bylo 24 tropických dnů. V důsledku sucha se urodilo méně brambor a menší.

V září a říjnu nebylo počasí ničím neobvyklé, 12.10. byl ranní mráz -2 stupně C.

Listopad začal mrazivě a 7.11.-13.11. se teploty vyšplhaly ke 20 stupňům. 22.11. napadl 1cm sněhu a bylo 0 stupňů.


Začátek prosince byl teplý, teploty byly kolem 8-10 stupňů.


Foto: M.Kratochvílová, G.Šedivá