Kronika 2012
Kroniky
17. srpna 2017V roce 2012 se odehrály u nás i ve světě tyto významné události:


Vláda Petra Nečase se dohodla na církevních restitucích a poslala zákon do Poslanecké sněmovny.

Senát Parlamentu ČR schválil novelu Ústavy České republiky, jíž byla zavedena přímá volba prezidenta ČR.

4.3. Staronovým ruským prezidentem byl zvolen Vladimir Putin narozený 7.října 1952 v Leningradu. Funkci prezidenta již zastával dvě funkční období mezi roky 20002008.

Dne 21.března 2012 vláda odsouhlasila návrh na přejmenování Letiště Ruzyně na Letiště Václava Havla Praha. 5. října 2012, v den výročí narození Václava Havla, proběhl přejmenovací ceremoniál. Provoz pražského letiště byl zahájen 5.dubna 1937.

1. až 8. července v Praze proběhl sokolský týden, který vyvrcholil 15.všesokolským sletem ve dnech 5. a 6. července. Všechny tyto akce se uskutečnily v rámci oslav 150. výročí založení Sokola.

27.7. byly zahájeny XXX. Letní olympijské hry 2012 v Londýně. Česká republika obsadila 19. místo v hodnocení zemí podle medailí se ziskem čtyř zlatých, tří stříbrných a tří bronzových.

Ve dnech 12.-13.10. proběhly volby do krajských zastupitelstev.

Volební účast v krajských volbách byla nižší než před čtyřmi lety, k urnám přišlo jen 36,89 procenta voličů. V devíti krajích zvítězila ve volbách ČSSD, v plzeňském ODS, v karlovarském a ústeckém kraji KSČM, v libereckém SLK.


Přehled zisků mandátů - Jihočeský kraj

název

počet mandátů

Česká strana sociálně demokratická

18

Komunistická strana Čech a Moravy

13

"JIHOČEŠI 2012"

9

Občanská demokratická strana

8

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

4

Koalice "STAN" a TOP 09

3


Podle ekonoma Luďka Niedermayera se do neúspěšného výsledku pravice promítlo i to, že tradičně úspornou politiku prosazuje v době hospodářské krize. Bohužel jsme se dostali do situace, kdy naše ekonomika je jednou z nejhůře rostoucích v okolí a dokonce i v EU.

Dle statistik mizí v České republice až 50% z hrubého domácího produktu. Na vině jsou předražené státní zakázky a korupce. Spekuluje se, že ročně zmizí v předražených zakázkách sto nebo dokonce dvě stě miliard korun. Zmíním pouze některé politiky, kteří byli v tomto roce z korupce obviněni: V. Bárta, Škárka, D. Rath, O. Chaloupka, R. Pekárek

Rakušan Felix Baumgartner se stal prvním člověkem, který volným pádem překonal rychlost zvuku. Podle televizních záběrů rychlosti přes 1127,6 kilometrů v hodině dosáhl čtyřicet vteřin poté, co vyskočil z tlakové kabiny pod heliovým balonem ve výšce 39.000 metrů.

6.listopadu proběhla volba prezidenta USA. Barack Obama byl znovu zvolen.

16.-18.11. Vítězem jubilejního 100. finále Davis Cupu se stala Česká republika, když porazila Španělsko 3:2 na zápasy. Finále Fed Cupu se hrálo 3. a 4. listopadu a Češky vyhrály nad Srbskem 3:1 na zápasy. Česká republika se tak stala první zemí v historii tenisu, která v jediném roce vyhrála Davis Cup i Hopman Cup (soutěž smíšených družstev).

Ve statistické ročence jihočeského kraje platné k 30.11.2012 jsou zaznamenány mimo jiné ceny různých druhů potravin.


Jihočeský kraj

Chléb konzumní kmínový

1 kg

23,60

Pšeničná mouka hladká

1 kg

11,90

Těstoviny vaječné

1 kg

33,80

že loupaná dlouhozrnná

1 kg

35,28

Vepřová pečeně s kostí

1 kg

106,99

Hovězí maso přední s kostí

1 kg

86,97

Hovězí svíčková pravá

1 kg

564,50

Šunkový salám

1 kg

119,88

Poličan

1 kg

194,33

Kuřata kuchaná celá

1 kg

57,25

Filé mražené

1 kg

177,25

Vejce slepičí čerstvá

10 ks

24,70

Mléko polotučné trvanlivé

1 l

16,23

Eidamská cihla

1 kg

120,63

Jogurt bílý netučný

150 g

7,46

Máslo čerstvé

1 kg

141,38

Olej slunečnicový

1 l

43,90

Jablka konzumní

1 kg

25,10

Konzumní brambory

1 kg

8,18

Cibule suchá

1 kg

9,92

Cukr krystalový

1 kg

25,68

Káva zrnková pražená

100 g

15,43

Pivo výčepní, světlé, lahvové

0,5 l

8,50


V roce 2012 se činnost obecního úřadu zabývala především těmito tématy:

V Soběnově probíhá pozemková reforma na zbývající území. Je to území kolem obydlené části obce. Tato reforma bude trvat 3-4 roky ve spolupráci s pozemkovým úřadem a firmou GEFOS, která ji provádí.

Dále se připravuje lesní hospodářský plán pro roky 2014 -2023 a právě probíhá výběrové řízení na zpracování tohoto plánu a poté bude zadána smlouva o dílo.

Odvoz tříděného, domovního, hřbitovního odpadu a udržování cest zajišťují pro naši obec Technické služby Kaplice.

Už několik let trvají přípravy na výstavbu ČOV, kanalizace a vodovodu. První kanalizaci v obci nechal zřídit starosta Jan Smolík roku 1921.

Hospodaření obce:

Příjmy od finančního úřadu 3 032 417,-Kč

za nájmy,prodej dřeva a další místní poplatky 992 988,01 Kč

za prodej pozemku 8 760,-Kč

přijaté dotace 1 359 881,-Kč

Celkem 5 424 046,02,-Kč

Výdaje lesní hospodářství 407 547,-Kč

opravy komunikací a zimní údržba 248 508,-Kč

prodloužení vodovodního řadu na Bídě 276 040,-Kč

kanalizace 103 528,-Kč

výdaje na ZŠ a MŠ 182 719,-Kč

knihovna 5 224,-Kč

výdaje za kulturu 35 281,-Kč

sbor pro občanské záležitosti 16 509,-Kč

příspěvek na tělovýchovnou jednotu 69 812,-Kč

bytové hospodářství (energie, vodné) 9 787,-Kč

nebytové hospodářství (energie, vodné) 31 859,-Kč

veřejné osvětlení 93 767,-Kč

pohřebnictví 15 270,-Kč

komunální služby 258 845,-Kč

sběr a odvoz komunálního odpadu 201 894,-Kč

výdaje hasičů 253 396,-Kč

zastupitelstvo 663 496,-Kč

vnitřní správa 560 237,-Kč

majetku 54 883,-Kč

platba daní 69 920,-Kč

Celkem výdaje 3 648 994,-Kč

Zůstatek na účtu 1 075 000,-Kč


Výtahy z veřejných zasedání zastupitelstva obce, které se konaly v těchto termínech: 2.2., 12.4., 28.6.,30.8., 8.11.,19.12.

Na prvním letošním zasedání obecního zastupitelstva se projednával výběr zájemce na opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejné studni v osadě Bída. S vybraným zájemcem Vodní zdroje Ekonomitor z Chrudimi bude sepsána a podepsána smlouva o dílo v případě, že bude úspěšná žádost o dotaci.

Obecní zastupitelé schválili žádost Michala Rybára o povolení změny územního plánu na rozšíření území pro bytovou výstavbu. Jedná se o parcelu PK 265 v k.ú. Soběnov. Je to v obci Bída nad cestou mezi lesem a rodinným domem pana Škody.


Na druhém veřejném zasedání zastupitelé schválili prodloužení vodovodního řadu k novým stavebním parcelám v osadě Bída a výběrovou komisí byla vybrána firma Milana Ertla z Kaplice. Práce bude provedena v celkové částce 139 150,-Kč včetně DPH.

Jelikož se schválený územní plán z roku 2002 musí do roku 2015 nahradit novým územním plánem, bylo nutné vybrat a schválit zájemce na zpracování Územní plánovací dokumentace Soběnov. Do tohoto nového územního plánu se zahrnou všechny změny, kterými se měla doplňovat územně plánovací dokumentace našeho katastrálního území. Zastupitelé schválili na doporučení výběrové komise firmu Ing. Dvořáka -Atelier Dvořák-Architekti, Český Krumlov. S touto firmou bude podepsána smlouva na zpracování ÚPD za cenu 162 000,-Kč včetně DPH.

Základní organizaci včelařů Besednice a včelařům v obci Soběnov bude poskytnut finanční příspěvek, který bude použit na ochranu druhu a stanovišť včelstev.


Na třetím veřejném zasedání hospodářka předložila ke schválení zastupitelstvu obce Závěrečný účet za rok 2011 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

Zastupitelé schválili text Zadávacích podmínek pro výběrové řízení na výstavbu ČOV, kanalizace a vodovodu tak, jak byly předloženy. Na tyto akce získala obec dotaci ve výši cca 8,5 milionu korun. Starosta zdůraznil, že pokud dopadne výběrové řízení podle našich představ a úvěr od banky bude únosný, tak se tato akce zrealizuje. Nyní je ke kanalizaci připojeno 280 obyvatel, k nové kanalizaci se připojí 57 obyvatel a k vodovodu nově 15 obyvatel obce.

Zastupitelé souhlasili se záměrem směnit lesní pozemek KN 3067 o rozloze 2248 m2 a pozemek KN 85/1 o rozloze 254 m2 oba v majetku obce s lesním pozemkem PK 2432 o rozloze 3448 m2 v majetku Schona Jana.

Při těžbě dřeva z lesního pozemku KN 2433 ve vlastnictví Kůzla Františka, bytem Soběnov 86 došlo těžařskou firmou k vytěžení dřeva z části sousedního obecního pozemku. Hledal se způsob, jak obci nahradit škodu. Kůzl František jako dárce daruje lesní pozemek parcela číslo KN 2433 v k.ú. Soběnov o výměře 2 590 m2.

Dále byl schválen návrh Provozního řádu dětského hřiště, které bylo vybudováno v loňském roce za budovou bývalé mateřské školy.

Příjmy a výdaje obce se vcelku daří naplňovat dle schváleného rozpočtu a do současné doby obec hospodaří s přebytkem. Příjmy jsou cca: 3 565 617,-Kč a výdaje cca: 1 716 953,-Kč.


Na čtvrtém veřejném zasedání se projednávala výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu. O tuto zakázku se ucházejí firmy SAM silnice a mosty a.s., RVS a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., LATTSTAV s.r.o. Jelikož nabídka ceny na výstavbu byla okolo 13 milionů a obec by musela dodat z vlastních zdrojů 4,8 milionu Kč, starosta navrhnul, aby zájemci, kteří se zúčastnili prvního kola výběrového řízení, byli obesláni dopisem a aby se pokusili nabídky snížit. Technický dozor pro výstavbu ČOV, kanalizace a vodovodu bude Roman Šítal.

Schválil se peněžní dar 20 000-, Kč pro MŠ Besednice. Městys Besednice v tomto roce posiluje kapacitu v MŠ a peníze využije na vybavení nové třídy.

V diskusi starosta promluvil o problému nezávadné byť kalné vody na koupališti. Voda v koupališti je znečištěna přitékající vodou z rybníků (Vejpron), které jsou ve vlastnictví Rybářství Nové Hrady. Obec si nechala vypracovat rozbory vody a bylo zjištěno, že voda v koupališti není závadná.


Na pátém veřejném zasedání zastupitelstvo schválilo podle GP č.296-303/2012 ověřeného Ing. Janem Pytlem směnit směnnou smlouvou část pozemku KN o rozloze 90 m2 za část pozemku KN 1960 o rozloze 112 m2. Náklady na pořízení GP zaplatí manželé Šedivých, smlouvu a návrh na vklad uhradí obec. Jedná se o obecní cestu kolem Kůzla Františka č.p. 86, která se posunula o několik metrů na pozemek KN 1961 a je v majetku Josefa a Jany Šedivých č.p.145. Aby se dala do souladu pozemková mapa a skutečnost, byl domluven návrh mezi obcí a manželi Šedivými.

OZ v Soběnově schválilo směnit obecní pozemky PK 1944 a 1957 o rozloze 1 187 m2 s pozemky KN 1838,1839,1840 v majetku Kůzla Františka Soběnov č.p. 86 vedené jako ostatní plocha o celkové rozloze 2680 m2 po vzájemné dohodě pro oboustrannou výhodnost.

OZ v Soběnově rozhodlo o zrušení zadávacího řízení Dostavba kanalizace a ČOV Soběnov a rozšíření vodovodní sítě-Soběnovz důvodu drahých nabídek a pochybení při výběrovém řízení.

V souvislosti s touto akcí proběhlo výběrové řízení na výběr nejvhodnější banky na poskytnutí úvěru na částku na dotaci a na poskytnutí dlouhodobého úvěru se spoluúčastí obce. Z obeslaných pěti bank poslala nakonec nabídku pouze Česká spořitelna

Dala návrh:1) za dotační úvěr na částku 8 389 800Kč splatí obec 62 270Kč.

2)za dlouhodobý úvěr ve výši 3 500 000Kč obec zaplatí při fixních splátkách na 15 let 643 934,15Kč. Splátky vychází na cca 20 000Kč za měsíc.


Na šestém veřejném zasedání, kromě schválení rozpočtu a akcí na příští rok, schválilo zastupitelstvo darování silnice a pozemku směr Blansko Jihočeskému kraji a silnice směr Ličov bude ve vlastnictví obce Soběnov.

Schválila se cena vodného pro příští rok 17,31Kč/m3 jako pohyblivá složka, pevná složka za vodoměry ve skupině 1-do 2,5m3/h na 372 ,-Kč a ve skupině 2-do 6m3/h 3 702,-Kč. Tyto ceny jsou bez DPH. Cena stočného pro rok 2013 bude 8 Kč,-/m3 při prvním a druhém výběru.

Schválil se příspěvek pro mikroregion Pomalší ve výši 2 100 ,-Kč.

Znak a vlajka obce bude použita k propagačnímu účelu Svazem českých filatelistů.


Dne 12.10.-13.10.2012 se konaly volby do zastupitelstva kraje.

Členové volební komise: J. Sysel, K. Komenda, J. Prommer, J. Hanzal, P. Rybár, J. Sysel st.

Výsledky voleb v naší obci:

Křesťanská a demokratická unie ČSL 40 hlasů

ČSSD 33

KSČM -20

JIHOČEŠI 2012-9

ODS -5

Strana práv občanů ZEMANOVCI 4

Top 09 a Starostové pro Jihočeský kraj 2

Strana svobodných občanů -2

Česká pirátská strana 2

VV-1

Strana zelených -1

Dalších sedm politických strana nezískalo žádný hlas, počet voličů zapsaných na volebním seznamu bylo 278, volilo 122 občanů, počet platných hlasů bylo 119.


Noví majitelé domů: č. p. 15 Mikuláš Balogh, č.p. 22 Milan Kuruc

Úpravy domů: Majitelka domu č.p. 116 Zuzana Lencová nechala udělat geometrický plán pozemku a dne 8.8.2012 zahájila pražská stavební firma GAMA STAV INVEST přístavbu cca 150 m2 k jejímu domu. Stavební projekt a dozor vykonával Ota Kořínek ze Soběnova.

Fr. Kůzl kolaudace přístavby č.p.86

Dostavba domů Jan Šedivý, N.Tůma

Kolaudace domů: manželé Mickovi Bída č.p.27, Wazurková M. č.p.60


Lesy České republiky a.s. upravily pomocí štěrku lesní cestu směrem na Kohout a Sekance.


Z dění v obci:

Podnikatelský bál

Dne 4.2. místní podnikatelé již po dvanácté uspořádali v sále místního hostince ples. Vstupné bylo 100 Kč a přišlo 82 lidí. Kapela Samsonka hrála výborně. Střídala různé hudební žánry pro všechny generace. Nechyběla bohatá tombola.


Dětské maškarní

Týden nato 11.2. připravil oddíl kuželkářek TJ Sokola maškarní ples pro děti. Vstupné pro dospělé bylo 40 Kč a pro děti 20 Kč. Mezi soutěžemi, kdy děti byly odměňovány ovocem a zákusky, hrála kapela Hastroš (za 1800 Kč). Děti přivítal tradičně S.Kůzl, který uváděl i básnická a pěvecká vystoupení našich nejmenších. Účast na této akci byla hojná. Dětí bylo 70 a dospělých 95. Hračky do závěrečné tomboly platily kuželkářky z vlastních zdrojů. 3360 Kč pak daly do sokolské pokladny.


Masopust

Po přípravách, které probíhaly několik dní před masopustem, mohli koledníci vyrazit do Smrhova, kde koleda začíná. Letos vyšel termín pořádání masopustu na 18.2. Koledníci (sestava koledníků a střapatých byla stejná jako loni) byli doprovázeni třemi muzikanty R.Sittou, T. Viktorinem, M.Čutou a maskami. V Soběnově nebývají tradiční masky. Ti, kteří za masky chodí každý rok, vymyslí něco nového, čím by ostatní překvapili. Letos byli Kratochvílovi s rodinou převlečeni za Sněhurku a sedm trpaslíků a prodávali trpasličí stříbro (bonbóny) a „otrávená“ jablka a svůj výtěžek věnovali koledníkům. Přesun do Smrhova, na Bídu a zpět do Soběnova byl zajištěn hasičskou avií, řídil J. Čabela st.. Byl hezký den, počasí koledníkům přálo, silnice byla suchá a kolem rozbředlý sníh. V Soběnově přibyly k maskám P. Syslová a M. Klímová v podobě goril i s ostrůvkem a kokosovou palmou. Průvod uzavírali dělostřelci. Občerstvení připravila paní Sůvová a P.Rybár st.. Účast na věnečku předčila očekávání, byl plný sál. V úterý 21.2. pokračovala koleda ve Velkých Skalinách a večer proběhlo střílení Masopusta a poté smuteční průvod kolem návsi. Taneční parket se zaplnil a zábava pak pokračovala až do pozdních nočních hodin.


Výstup na Kohout

F. Draxler, F. Bartoš a P.Janeček tzv. chalupčáci dostali nápad uskutečnit pochod na Kohout. Když se 20.4. dopoledne na návsi sešlo přes 50 lidí, byli organizátoři této akce mile překvapeni. Pochod provázelo teplé počasí a po dvouhodinovém výstupu (šlo spoustu dětí a nejmladší Jan Schon se vezl v kočárku) bylo pro účastníky přichystáno posezení u ohně se špekáčky a nápoji. Bylo jasno a výhled na budějovickou kotlinu kazily pouze temelínské věže. Všichni se shodli, že příště půjdou určitě znovu.


Májka 30.4.

I v letošním roce se sešla místní omladina ke stavbě májky. Přípravy zabraly celé odpoledne. Nejprve šlo o nalezení a pokácení vhodného smrku v Ševcovské hoře, očištění kmene od větví s výjimkou špičky, oloupání kůry, vyzdobení dvou obručí a špičky barevným krepovým papírem. Na samotném vztyčení májky se podílelo kolem 20 místních, kteří se řídili pokyny Jana Hrušky ml. a pomocí tzv. kleštin a hasičských háků někteří kmen přidržovali a další zvedali. Na návsi se sešla spousta dětí i dalších pozorovatelů. Vedle májky byl postaven vojenský stan, aby ti, kteří májku hlídají, byli ochráněni před případným deštěm. Podle terénního výzkumu z roku 1962 - 1963 „se dříve chodil máj krást do panského lesa. Musela to být smrč. Borovice, jichž bylo v selských lesích hodně, se na máj nehodila, protože nebyla dostatečně vysoká. Proto se chodilo na panské do hory. Odlišná informace praví, že máj byla vysoká borovice, nahoře ověnčená pentlemi a věncem. Máj se stavěla v noci, aby do rána, než se ves vzbudí, už stála. (F. Vančík: Kalendářní obyčeje z jihočeského Soběnova, Československá Akademie věd, Praha 1969, str.49-50)


40. ročník Rallye Český Krumlov

Rychlostní zkouška 1.etapy startovala 25.5. ve večerních hodinách v Soběnově. Jezdci jeli dále směrem na Ličov přes Děkanské Skaliny ke Kohoutu. Rychlostní zkouška druhé etapy startovala 26.5. ráno v Soběnově a vedla dále přes Besednici, Malči, Chlum, Sv. Ján nad Malší. Letos bylo hezké počasí a na soběnovské návsi a po trati v nejbližším okolí bylo okolo 200 diváků. Vítězem letošní jubilejní rallye se stal Jan Kopecký s Pavlem Draslerem na tovární Škodě Fabia S2000.


Dětský den

Dne 8.6. připravily kuželkářky Sokola na cestě nad koupalištěm hry a soutěže ke Dni dětí. Tentokrát se nesl v duchu houbového lesa. Děti si vyzkoušely svou obratnost, zručnost i znalosti z oblasti přírody. Odnesly si spoustu sladkostí, ale i dobrou náladu ze setkání z ostatními dětmi z okolí. Celkem se akce zúčastnilo 63 dětí. Nechybělo ani posezení pro rodiče a prarodiče s občerstvením a harmonikáři. Bylo to setkání tří generací. Když se kolem šesté přihnal silný déšť, lidé se přemístili do kuželny.


Nohejbalový turnaj

Na plakátech bylo možné přečíst Chalupčáci zvou dne 11.8. na nohejbalový turnaj, začátek 10 hod. Na návsi se sešlo 14 týmů po třech hráčích. Celkem se na hřišti nalajnovaném na silnici před hospodou vystřídalo 50 hráčů a fandit jim přišlo asi 50 diváků. Turnaj končil v 19 hodin a ve finále se utkala dvě družstva z Kaplice. Byl to jeden z nejchladnějších dní v srpnu, přes den bylo 12 stupňů, ale ani to finalisty neodradilo od skoku do místní kašny.


Smrhovská brázda

Dne 25.8. proběhl 7. ročník Smrhovské brázdy pořádané Janem Šedivým. Na louce pod Smrhovem se sešlo kolem 300 lidí. K vidění bylo klání 9 dvojspřeží v orbě, parkuru a tahu. V orbě a parkuru jednospřeží zvítězil pan Vladyka z Rychnova. Parkur dvojspřeží zvládli nejrychleji poníci s vozkou J. Šedivým st. ze Smrhova a tah vyhráli koně paní Hruškové a pana Mišky z Plavu.
Pouť

Dne 16.9.proběhla soběnovská pouť, která tu bývá na svátek sv. Mikuláše Talentinského, respektive v neděli po tomto datu. Sice by se měla slavit podle zasvěcení kostela sv. Mikuláši biskupu 6.12., ale protože by to bylo v období půstu, je pouť přesunuta na svátek jeho jmenovce v září. Od devíti ráno bylo možné slyšet z návsi hudbu, která předznamenávala zábavu v podobě kolotočů, autodromu, střelnice a jiných atrakcí. V jedenáct se lidé sešli na svatou mši. Poté většina obešla náves, kde nechyběly trhy s cukrovinkami a textilem. V předvečer pouti 15.9. byla od 21 hod. v sále kulturního domu zábava. Kapely Harvester a Destrukce pozval Jan Hruška ml. Platilo 103 lidí a vstupné bylo 100 korun. Tyto dny byly poznamenány prohibicí, která byla vyhlášena 14.9. na území celé České republiky. Úplný zákaz na prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 20 % čistého lihu trval v Česku dva týdny. Vyhlášen byl kvůli sérii otrav, které si vyžádaly 39 lidských životů v Česku a několik v Polsku. Celkem se v Česku otrávilo 85 osob. Předpokládá se, že v oběhu je dosud kolem 15 tisíc litrů závadného alkoholu.


Svatba

15.9. 2012 v poledne v soběnovském kostele si řekli své ano Václav Šedivý ze Smrhova a Růžena Janová z Malče. Na svatební obřad přivezl nevěstu pan Smolík se svými černými hřebci a ženich přijel v bryčce řízené jeho bratrem Janem. Manželé bydlí ve Smrhově č.p. 26.


Obchod

Je již skoro pravidlem, že v jediném místním obchodě s potravinami a drogistickým zbožím patřícím Jednotě družstvu spotřebitelů v Kaplici se každý rok změní vedoucí prodejny. Takže i letos od 10.10.2012 je v místním obchodě zaměstnána paní Stanislava Tichá, která se zde zaučovala od 6.9. a vystřídala tak paní Obrinovou, která měla v srpnu dovolenou a poté již do práce nenastoupila. Pracovní doba se posunula z 7:30 hod. na 7:00 hod. do 16:00 hod. každý den, kromě středy, kdy je otevřeno do 11:30 hod. V sobotu je možné nakoupit do 10:30 hod.


Doprava

Z obce vyjíždí ve všedních dnech autobusy přepravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. do Kaplice přes Besednici a Kaplice nádraží 5krát denně. První odjíždí v 4:50 hod. a poslední spoj z Kaplice zpět jede v 16:30 hod. Je to celkem 19 km, cesta trvá 35 min. a cena jízdenky je 28 Kč. O víkendu se lidé dostanou ze Soběnova v neděli v odpoledních hodinách přes Besednici a Římov do Českých Budějovic.

Rybožraní

Dne 27.10. od 15 hodin proběhl v místní hospodě 1. ročník “Rybožraní“. Pořadateli byli Chalupčáci“. Kdo se chtěl této akce zúčastnit, měl přinést vlastní pochoutku z ryby. Tyto se pak položily na stoly. Ryby přineslo 14 účastníků a losem byli vybráni tři, kteří dostali symbolické ceny. Byly tu nachystány přes klasické rybí řízky a polévku také ryba na modro, pikantní amur, pstruh, marinovaný lín, kapr na zelí, kapr na zelenině a nechyběla ani uzená ryba. Od 17 hodiny probíhala ochutnávka a každý, kdo ten den navštívil místní pohostinství, nešel domů s prázdným žaludkem.


Drakiáda 10.11.

Pořadatelem byli opět Chalupčáci, jak si říkají obyvatelé chalup od návsi dolů směrem do Skalin. Byl slunečný den a na louce Pod Božími mukami se během odpoledne sešlo přes šedesát lidí. I přes bezvětří se na obloze mihotalo několik draků, celkem jich bylo cca 30. Pro příchozí bylo zajištěno občerstvení- pivo, limo, chléb, hořčice a svařák, který se ohříval na metrovém hořícím špalku. Nechybělo ohniště, kde si děti, rodiče i prarodiče mohli upéct buřty.


Mikuláš

5.12. Byť tradiční svátek, proběhla akce v předvečer svátku Mikuláše netradičně. P.Syslová, M.Klímová a L.Čurdová oslovily rodiny s dětmi, zda by uvítaly setkání s Mikulášem u místního kostela. Nikdo nebyl proti, a tak rodiče přicházeli se svými dětmi kolem šesté hodiny na náves. Andělé je pak vedli za svitu svíček od návsi přes peklo, kde děti dostaly listinu se svými hříchy, k Mikuláši. Ten pak rozdával balíčky s ovocem a sladkostmi. Rozdalo se 50 nadílek, na které přispěla obec částkou 2000 korun.


Kuželky

29.12. zorganizovali M.Šedivý, J.Promer ml. turnaj dvojic v místní kuželně. Začínalo se v 8 hodin ráno a během dne se tu na drahách vystřídalo 25 dvojic registrovaných i neregistrovaných hráčů. Za vstupní poplatek 100,-Kč na hráče bylo zajištěno občerstvení v podobě pečeného berana, tři sudy piva a limonády. Akce končila po jednadvacáté hodině vyhlášením vítězné dvojice M. a G. Šedivých a rozdáním drobných cen.


Knihovna

V místní knihovně si lidé mohou půjčovat knihy každou středu od 17:30 do 19:30 hodin. J.Syslová evidovala v letošním roce 726 výpůjček a 201 návštěv čtenářů. Zakoupila 3 nové knihy a občané kromě zapůjčení knih mohou využívat služeb internetu.


Kostel a fara

V kostele probíhají pravidelně mše svaté každou neděli od 11 hod. Dále se na místní faře konají setkání ministrantů. Jedno takové setkání (11.5.-12.5.) pojmenované Válka růží bylo zakončeno bitvou na bitevním poli nedaleko Soběnova a počet válečníků letos překonal číslo 40.

Od 1.7-7.7. pořádal P.Martin Bětuňák spolu se Z.Vaclíkem ministrantský tábor Via Legenda. Byl to již šestý ročník tohoto tábora tentokrát ve znamení Vikingů. Na faře přebývalo celkem 27 lidí z toho 24 ministrantů ve věkovém rozmezí 4-19 roků, ze Soběnova ministrant Kamil Šedivý. Prožili společný týden plný her, zábavy a setkání při mši svaté. O dění ve farnosti se dá dočíst v časopise Portus, který vydává farnost ve Velešíně a na stránkách www.farnostvelesin.cz.


V roce 2012 Sbor dobrovolných hasičů pořádal několik vydařených akcí:

Dne 14.1. se uskutečnil hasičský ples. Vstupenky bylo možné zakoupit v předprodeji za 90 Kč a na sále za 100 Kč. K tanci hrála kapela Správná pětka a byla i tombola. V předprodeji se prodalo 106 lístků a 38 lístků pak na místě. Na sále bylo cca 60 lidí.

V sobotu 12.5. byla družstva sboru dobrovolných hasičů změřit své síly na hasičské soutěži v Besednici. Družstva mužů a žen obsadila 5. místo. Čest nám zachránilo družstvo starších žáků, které se v soutěži umístilo na druhé příčce.

V květnu hasiči uskutečnili sběr železného šrotu se ziskem cca 20 000,-Kč, za které pak nakoupili novou sadu hadic.

Dne 14.7. se naši hasiči zúčastnili memoriálu Vratislava Nováka v Besednici. Z 24 družstev mužů skončily naše týmy na 19. a 20.místě.

22.7. slavil Sbor dobrovolných hasičů ve Smrhově 80. výročí založení a vybudování místní požární zbrojnice. Zároveň měli sraz smrhovští rodáci po devíti letech. V dopoledních hodinách všechny přivítal J. Šedivý st. a poté P. Martin zahájil slavnostní mši spojenou s vysvěcením zvoničky a sochy sv. Floriána na hasičské zbrojnici. Zvoničku zhotovil F.Mikeš, původním povoláním tesař, ve stejném vzhledu, tak jak bývala původně na pastoušce a usadil ji na hasičskou zbrojnici ve své režii. Oplechování nechala provést obec. Sošku sv. Floriána umístěnou ve výklenku hasičské zbrojnice věnoval P.Čurda, truhlář ze Soběnova. Spolu s manželkou Lídou, dcerou Lucií, G.a M.Šedivými ze Soběnova a P. a A.Šedivými z Roudného uskutečnili pochod dlouhý 180 km na poutní místo Mariazell, kde tuto sošku zakoupil pro tuto příležitost. Zrenovování zvonu z původní zvoničky si vzal na starost J. Čurda. Uvnitř kapličky byl umístěn dopis pro budoucí pokolení. Obec na akci zajistila dva velké stany od Sdružení obcí povodí Malše a další plátěný přístřešek. Pan Jan Šedivý st. zase zabezpečil zapůjčení lavic a stolů. Nechyběl ani guláš a stoly plné dobrot, které zajistili místní obyvatelé. Poté SDH předvedl hasičský zásah v koňském zápřahu s ruční hasičskou stříkačkou z roku 1905, kterou místní hasiči dostali od hasičů ze Soběnova právě v roce 1932. Sešlo se tu přes 130 lidí, kteří skládali společný obraz událostí a vzpomínek na dobu, kdy zde žili a vyrůstali.

15.12. proběhla výroční schůze hasičů v místním hostinci, které se zúčastnilo 21 členů sboru. Všechny uvítal předseda Bohuslav Šedivý a kromě zhodnocení zmíněných akcí seznámil přítomné také se získáním čerpadla od Krajského úřadu v Č. Budějovicích, referoval o opravě avie a rekonstrukci požární nádrže ve Smrhově z prostředků obce. Mluvil o čistění koupaliště vystříkáním jeho okrajů. Zmínil také zůstatek v pokladně 20 383,-Kč a na vkladní knížce 9 656,-Kč. Přítomní mohli přivítat dva nové členy sboru Lucii Šedivou a Petra Šedivého z Popelic.

22.12.vyzvedli hasiči betlémské světlo v Rainbachu a 23.12. při mši slavnostně předali věřícím v místním kostele. Světlo se pak rozzářilo v domovech lidí v naší obci.


Myslivecké sdružení

Dvanáct členů místního mysliveckého sdružení obhospodařuje 1033 ha honební plochy. Jsou to J. Charvát -předseda, J. Čabela st.-finanční hospodář J.Čabela ml.- jednatel, Z. Miesbauer - hospodář, J. Hruška, F. Bartoš, D. Komenda, T. a P. Foglar, H. Petržílka-revizní komise, M. Kostka, V. Boledovič. Zakrmují od listopadu do března ve 23 senících a nainstalovali pachové ohradníky pro ochranu zvěře před srážkou s automobily podél silnice směrem na Kaplici. V letošním roce myslivci odlovili 12 kachen, 27 divokých prasat, 28 kusů srnčí zvěře, 1 daňka, 22 lišek a 32 holubů. Pořádali čtyři hony a ples, který se konal 17.11. Vstupné bylo 100 Kč a na sále bylo kolem 130 lidí. Prodalo se kolem 100 lístků. Kapela Obzor hrála do třetí hodiny ranní. V tombole nechyběli bažanti, kachny, ale ani kusy srnčí, mufloní i černé zvěře.


Sportovní oddíly Sokola

Kuželky

Jedním z nejúspěšnějších oddílů Sokola Soběnov jsou kuželkáři. Družstvo Soběnov B zvítězilo v okresní soutěži ve složení hráčů L.Čurdová, O.Čutková, J. Kulhanová, G.Šedivá, B. Porkristlová, J. Grznariková a postupují do vyšší soutěže KP2. Družstvo Soběnov C bylo na 4. místě v obsazení Alice Loulová, J. Krtková, I. Klímová, M. Čabelová, P. Čurda ml., Šedivý J. ml., a Soběnov D-Šedivý M. ml., Rybár P. ml., Grznarik R., Sommer, Jakubcová Š., Papaj O. Sysel J. na místě 8. Družstvo Soběnova A, hráči M. J., B. Šedivý, J.Ferenčík, J.Prommer, P.Zeman, L. Čurdová, hrající divizi JIH letos sestupují z 12. místa do KP1.

Od 30.7. do 12.8. proběhl 28. ročník Letního poháru, který pořádá oddíl kuželek. Je to turnaj dvojic. Z jedenácti dvojic žen se na první příčku probojovali Lucie Čurdová s Markétou Čabelovou ml. ze Sokola Soběnov a ze 40 dvojic mužů nejvíce bodů naházeli Sysel Josef ml. a Miroslav Šuba z oddílu Vltavan Loučovice.


Stolní tenis

Stolní tenisté hrají v sále kulturního domu. V sezoně 2011/2012 hráli vyšší soutěž než loni a to Okresní přebor. Pravidelně hrají hráči S. Kůzl (vedoucí oddílu), P. Rybár st., P. Rybár ml., M. Kratochvílová a někdy Rybár Michal a Štefan. I když byly některé zápasy vyrovnané, na udržení v soutěži to nestačilo a v další sezoně družstvo hraje Okresní soutěž.

Jako každý rok i letos pořádal P. Rybár st. o velikonočních a vánočních svátcích turnaj ve stolním tenise. Účastnilo se kolem 15 místních hráčů registrovaných i neregistrovaných.


Kopaná – okresní přebor

Fotbalisté Sokola se ve fotbalové sezoně 2011/2012 umístili na 11.místě. Nejlepšími střelci byli R. Grznarik R. ml. a J. Fejtek st..Údaje z matriky:

Občané odhlášení z obce: Vild Slavomír, Vávrovi Lukáš, Hana, Karolína a Tomáš, Veska Miroslav, Vojtovi Jakub, Václav a Pavla.

Noví občané: Balogh Mikuláš, Kubová Michaela, Kuba Miroslav, Šedivá Růžena, Kulhánkovi Vladislava a Jan.

Svatby: Řeháčková Pavla a Vojta Václav, Šedivý Václav a Janů Růžena.

Narození: Schón Jan, Jakub Vojta, Šedivý Jan, Narayan Radek Upall, Bartůňková Debora

Úmrtí: Drdáková Ludmila, Haislerová Ludmila, Šimon František, Klíma JosefPočasí

leden

Na začátku nového roku nebyl žádný sníh, 8.1.večer sněžilo, ale sníh opět roztál, teploty se pohybovaly nad nulou. 5.a 6.1.byl silný vítr. Od 16.1. byly denní teploty pod stupněm mrazu, přes den -4, v noci až -15 stupňů.únor

V únoru zasáhly Česko arktické mrazy, přes den bylo -10 až -15 stupňů. 3.2. padl teplotní rekord na šumavské Kvilně (-38,1 C) 7.2. byla jedenáctá arktická noc. Vlivem těchto mrazů několika lidem v Soběnově zamrzla voda např. Schonům, Andrštům, Hruškům, paní Bartošové, Krtekům, obchod Jednota, . 9.2. intenzivně sněžilo. Sněhová pokrývka odtála relativně brzy.

březen

Srážkové úhrny zejména v březnu dosahovaly jen 34 % dlouhodobého normálu. Protože ani dubnové a květnové počasí nepřineslo celoplošně významné srážky, docházelo k postupnému prohlubování srážkového deficitu, a tím k nepříznivému vývoji vláhových poměrů v půdě.

duben

V dubnu se teploty pohybovaly od 13 do 18 stupňů Celsia. Ranní minimální teploty byly po většinu měsíce již nad bodem mrazu kolem 1 – 4 stupňům Celsia. Na Medarda pršelo a dlouhodobá jarní sucha vystřídalo několik dní přívalových srážek.

květen

Květen byl teplý. Maxima denních teplot se posunula opět trochu výše na hodnoty 16 - 20 stupňů Celsia. Ranní minima pak kolem 5 - 8 stupňů Celsia. V souvislosti s bouřkami se vyskytovaly i další nebezpečné meteorologické jevy a to především přívalové deště, kroupy a v neposlední řadě i silný, nárazovitý vítr. (18.5. )ke konci měsíce ranní přízemní mrazík zničil např. azalky, listy ořešáků a dubů. Největší škody napáchal na Moravě, kde mráz spálil rostliny vinné révy.

červen

Prvních 14 dní v červnu propršelo. Od 15.6. začalo léto, bylo pěkné slunečné počasí a teploty se pohybovaly kolem 20 stupňů. Zemědělci začali sekat a sušit sena. 29.6. byly tropické teploty od 29 stupňů.

červenec

V červenci byly teploty kolem 25 stupňů provázené častými bouřkami a přívalovým deštěm.

srpen

V první polovině srpna se teploty pohybovaly kolem 22 stupňů, 20.8. příliv tropického vzduchu ze západní Sahary vyhnal maximální teploty na 36 stupňů. V Dobřichovicích na Praze-západ padl v pondělí 20.8. odpoledne absolutní teplotní rekord v historii tuzemských měření. Meteorologové naměřili 40,4 stupně Celsia, čímž bylo překonáno dosavadní maximum z roku 1983, kdy bylo v pražské Uhříněvsi naměřeno 40,2 stupně.

ří

Na začátku září se ochladilo a bylo deštivo. Od poloviny bylo babí léto s odpoledními teplotami kolem 20 stupňů, 21.9. přišly přízemní mrazíky teplota-2.

říjen

V říjnu byly průměrné teploty někde mezi 13 až 18 °C, noční teploty pak v rozmezí 4 až 9 °C, výjimkou ovšem nebyly ani ranní přízemní mrazíky. 27.10.večer napadl první sníh cca 5 cm a do druhého dne byl Soběnov pokryt deseticentimetrovou sněhovou pokrývkou.

listopad

Začátkem měsíce byly denní teploty kolem10 stupňů, převládalo inverzní počasí a slunečních dní bylo poskrovnu.

prosinec

3.12. konečně napadl sníh, teploty klesly na -1 stupeň a od 5.12. bylo mrazivé počasí přes den -6 a zem pokryla 5cm pokrývka sněhu. Ve druhé polovině měsíce bylo zataženo, časté dešťové přeháňky s teplotami kolem 5 stupňů.


Životopis kronikáře

Jmenuji se Miroslava Kratochvílová a v květnu tohoto roku jsem byla oslovena panem starostou Janem Čurdou s žádostí o psaní obecní kroniky. Ačkoli byla tato žádost nečekaná, chápu, že je důležité v zápisech pokračovat a ujmu se tohoto úkolu, dokud se nenajde někdo vhodnější. Narodila jsem se 20.5.1976 a studovala jsem na Univerzitě Karlově v Praze obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Pracovala jsem na školách v Dolním Dvořišti, Rožmitále na Šumavě a Besednici. Nyní učím na základní škole v Kaplici. Jsem vdaná, mám dvě děti a v Soběnově žiji od roku 2005.


kostel a fara
kaple v Hájku


silnice do Soběnova od Kaplicesilnice od Ličova

koledníci Pavel Sůva, Jos. Zikeš ml., Jos. Šedivý ml., Jos. Čabela ml., Fr. Kreisinger, P.Čurda ml., M.Šedivý ml., masopust-P.Štorek, střapatí R.Sysel, T.Wimmer, Jos. Ferenčíkmasopustní masky
karneval
hasičská soutěž


Dětský denDětský denfarní akce Válka růžíkuželnasmhovští rodáci
hasičská jednotka ve Smrhově

smrhovská brázda

nohejbalový turnaj na návsiFoto:G.Šedivá