Kronika 2013
Kroniky
17. srpna 2017

V roce 2013 se udály tyto významné události u nás a ve světě

Největší amnestii udělil Václav Klaus při příležitosti 20. výročí založení samostatné České republiky. Díky tomu byly z vězení 2. ledna 2013 propuštěny stovky lidí. Tuto částečnou amnestii vyhlásil Václav Klaus dne 1. ledna 2013 na konci svého novoročního projevu. Amnestie byla už krátce po vyhlášení silně kritizována. Jako velmi sporný byl hodnocen především druhý článek amnestie, kvůli kterému byla ukončena řada kauz závažné hospodářské kriminality a korupce.

11. a 12. ledna proběhla historicky první přímá volba prezidenta ČR. V prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš Zeman (24 %) a Karel Schwarzenberg (23 %). Volby se účastnilo 61,31 % voličů. 25. 1. Miloš Zeman zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb. 8.3. se ujal funkce hlavy státu Miloš Zeman. Ve Vladislavském sále Pražského hradu na společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky složil Ústavou předepsaný prezidentský slib.

Koncem května Česko zasáhla další povodeň, která úplně skončila 15. června. Nejprve se rozvodnila Vltava a potom Labe. Několik dní pršelo, někdy srážky dosahovaly až 40 mm denně. V celé ČR si povodně vyžádaly několik lidských životů.

13. června propukla Kauza Nagyová. Bylo to mediální označení politické aféry, která vypukla v červnu 2013. Na jejím počátku stály zásahy policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu proti několika politikům a úředníkům, kteří byli podezíráni z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Jednou ze zadržených a následně obviněných byla Jana Nagyová (po sňatku dne 21. září 2013 Jana Nečasová), tehdejší vrchní ředitelka Sekce kabinetu předsedy vlády České republiky. Kauza dne 17. června 2013 mimo jiné vyústila v demisi předsedy vlády Petra Nečase, který rezignoval také na funkci předsedy ODS. Šlo o veliký mezinárodní i vnitropolitický skandál od listopadu roku 1989.

29. června se uskutečnila demonstrace na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Na demonstraci dorazilo přes 2000 lidí, kterým ovšem ke vstupu do oblasti obývané Romy znemožnili těžkooděnci přístup slznými plyny a dalšími prostředky. Demonstrace byla reakcí na incident z 21. června, kdy došlo ke rvačce na dětském hřišti na sídlišti Máj. Po demonstraci, která měla podle organizátorů poukázat na problémy soužití sociálně slabších rodin, následoval nepovolený pochod na sídliště Máj, který vyvrcholil potyčkou s policií, po níž bylo zadrženo 30 osob.

10.července prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval novou vládu České republiky. 7.srpna vládě Jiřího Rusnoka nebyla vyslovena důvěra. 20.srpna proběhlo historicky druhé hlasování o žádosti o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro usnesení o žádosti prezidentu České republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny hlasovalo 140 poslanců, proti bylo 7. 28.srpna prezident Miloš Zeman podepsal rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zároveň vyhlásil termín předčasných voleb.

25. a 26.října proběhly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, šlo o první české volby do Poslanecké sněmovny PČR od roku 1990, které se uskutečnily na podzim. Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala 20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě překvapivě skončilo ANO 2011, které získalo 18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická strana Čech a Moravy, další pak bývalé vládní strany TOP 09 a Občanská demokratická strana. Do sněmovny se ještě dostaly Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.

Dění ve světě:

13. března se novým papežem Římskokatolické církve stal argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova.

25. března Evropská unie souhlasila s půjčkou ve výši 10 miliard euro pro Kypr zmítaný finanční krizí.

Teroristický útok na Bostonský maraton se stal 15.dubna. Okolo 14:45 po sobě vybuchly v cíli maratonu dvě bomby vyrobené z tlakových hrnců naplněných hřebíky a kuličkami z ložisek. Zemřeli tři lidé a přes 170 bylo zraněno. Útoky spáchali bratři Džochar a Tamerlan Carnajevovi, legální přistěhovalci ze severního Kavkazu, kteří v USA žili již několik let před útoky.

10.5. byla dokončena nejdražší stavba světa 1 World Trade Center s výškou 541,3 m předtím známá jako Freedom Tower (Věž svobody). Jde o mrakodrap postavený v bezprostřední blízkosti místa, kde stály původní budovy Světového obchodního centra, které byly zničeny teroristickými útoky z 11. září 2001.

11.června odstartoval z mongolského kosmodromu Ťiou-čchüan v poušti Gobi 5.pilotovaný čínský kosmický let Šen-čou 10 se třemi lidmi na palubě, posádku tvoří 2 muži a 1 žena. Trojice kosmonautů Číny strávila ve vesmíru necelých 15 dní.

Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie, stalo se tak jejím 28. členem.

Z veřejných zastupitelstev konaných 7.3.,23.5.,22.8.,21.11. a 19.12.


1.veřejné zasedání zahájil starosta Jan Čurda a všechny přítomné přivítal na dnešním prvním veřejném zasedání zastupitelstva obce Soběnov v tomto roce a připomněl nejdůležitější body z minulé schůze.

Obecní zastupitelé v Soběnově schválili prodej na základě uzavřené kupní smlouvy část pozemku KN 3456/2 je to náves ve Smrhově. O část tohoto pozemku, která leží před nemovitostí č.p.5 požádal majitel této nemovitosti pan Řehout. Jedná se o část pozemku pod cestou směr k Malči. Na možnosti tohoto prodeje se obec dohodla s panem Řehoutem za souhlas s obnovou původní stoky přes jeho pozemek nad Vejprounem, ve kterém se rozpouští humidní látky a kalí ji. Tato stoka bude odvádět vodu z Kohouta kolem rybníků a řešit zakalenou vodu v našem koupališti.

Pro opravy náhrobků na hrobech a staveb na hřbitově chybí přístupová cesta, kterou by se tyto práce usnadnily, ale i přístup pro malou mechanizaci a dopravu. Hledala se tedy možnost dalšího přístupu na hřbitov. Po jednání s majitelem pozemku KN 82/1 panem Václavem Míkou bylo dohodnuta možnost odkoupení části pozemku v šířce 4m po celé délce tohoto pozemku podél zdi farského objektu o rozloze 156 m2, který se oddělí oplocením s bránou. Předběžná cena za 1m2 byla dohodnuta 60 Kč/m2, za porost ovocné stromy, keře, byla dohodnuta celková cena 2000,-Kč .

Byl schválen text zadávacích podmínek a smlouvy o dílo na projekt „Dostavba kanalizace a ČOV Soběnov a rozšíření vodovodní sítě-Soběnov“.

Obec dala Oznámení na nájem prodejny, jelikož současný nájemce žádal po obci roční příspěvek 30 000 korun. Přihlásili se dva noví zájemci pan Líner Jan a Hai Ning Van. Starosta navrhl, aby se k celé situaci rovněž vyjádřili i přítomní občané. Po celkem bouřlivé diskusi mezi občany se přiklonilo zastupitelstvo pro nájemce pana Jána Línera.

I v letošním roce na práce v lesích bylo vypsáno výběrové řízení pro zájemce o tyto práce. Jednalo se o dvě výzvy: 1.Těžba , přibližování, manipulaci a sortimentaci dřeva. Tuto zakázku získal pan Kubíček a B.Assman. 2. Odkup dřeva provede pan Pavel Krtek.

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Soběnov, konané 23.5.2013

Zasedání se konalo poprvé po několika letech v sále kulturního domu. Bylo to z důvodu, že již poněkolikáté bylo zasedání rušeno některými občany, kteří se přišli do hostince spíše pobavit. Pan starosta přivítal všechny přítomné a představil Mgr. Tomáše Dvořáka z advokátní poradny, kterého pozval, aby přítomným vysvětlil a odpověděl na otázky týkající se výstavby ČOV. Situace kolem nového výběrového řízení a výstavby se zkomplikovala natolik, že obec požádala o pomoc při řešení advokátní poradnu. Zastupitelstvo obce souhlasilo s ukončením smlouvy o dílo uzavřené se společností Lattstav s.r.o., se sídlem Čížkrajice 19,Trhové Sviny, 374 01 ze dne 9.října 2012 s tím, že obec zaplatí společnosti Lattstav s.r.o. za dosud provedenou část díla dle protokolárního zjištění provedených prací a dále částku ve výši 150 000 Kč jako kompenzaci škody. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby první výběrové řízení na akci dostavba kanalizace, stavba čističky odpadních vod a rozšíření vodovodní sítě Soběnov bylo zrušeno a vypsáno nové výběrové řízení a realizací veškerých kroků je pověřen starosta obce.

Dále se schvaloval prodej části pozemků 3462/3 a 3462/4, které se nachází v Chalupách, před domy majitelů p. Máchy a p. Pejcla. Každý si podal žádost o koupi. Ze strany obce bylo oběma uchazečům navrženo, aby se dohodli. Ti pak podali společnou žádost a geometrický plán na odkoupení těchto pozemků.

OZ v Soběnově schválilo poskytnout příspěvek základní organizaci včelařů v Besednici ve výši 1000 Kč,- na ochranu druhů a stanovišť včel v tomto roce.

Při probíhající komplexní pozemkové úpravě, která probíhá na zbylé části našeho katastrálního území, se objevují majitelé pozemků, kteří ani netuší, že tady vlastní nějaký pozemek. Na obec přišel dopis od Jaroslavy Šiklové z Prahy, že pozemek KN 2515 o rozloze 1007 m2, sousedící s naším biologickým rybníkem, nemá pro ni význam a věnovala jej obci. Pro převod tohoto pozemku bude vypracována darovací smlouva, kterou bude s návrhem na vklad hradit obec.

OZ v Soběnově schválilo účetní závěrku za rok 2012. Celoroční výsledek hospodaření byl se ziskem ve výši 332 586,82 Kč.

3. Zasedání obecního zastupitelstva v Soběnově dne 22.8.

Geodeti při zaměřování pozemkové úpravy přišli na to, že oplocení a kůlna ležící ve východní části pozemku pana Budiše a paní Járové č.p.117, byla postavena jejich předchůdci na obecním pozemku. Ti měli zájem o koupi svahu v severní části pozemku, který se neustále sesouvá, aby mohli tento svah zpevnit, potřebovali by část obecního pozemku nad svahem odkoupit i s porostem. Zastupitelé schválili prodat část pozemku PK 3299/1 cca 400m2 a to za cenu 60,-Kč/m2.

OZ v Soběnově schválilo na základě návrhu výběrové komise vítěze výběrového řízení firmu Eurovia cs a.s. na dostavbu kanalizace a ČOV Soběnov a rozšíření vodovodní sítě. S touto firmou bude podepsána Smlouva o dílo.

V diskusi starosta připomněl akce, které se v současné době realizovali, jsou to: Instalace odradonovacího zařízení na Bídě, výběrové řízení na cesty ve Smrhově, práce na chodníku kolem kostela, koupaliště a střecha na přístavku za kulturním domem.4. Zasedání obecního zastupitelstva v Soběnově dne 21.11.

OZ v Soběnově schválilo členský příspěvek pro SMO Pomalší na rok 2014 ve výši 10,- Kč na obyvatele.

Podle předloženého návrhu od Čevaku, který má v nájmu náš vodovod, navrhlo zastupitelstvo ponechat výši vodného stejnou jako v roce 2013 a sice: 19,90,- Kč s DPH v pohyblivé složce, v pevné složce u vodoměru do 2,5 m3/H ,je tato položka ve výši 579,- Kč s DPH oproti roku 2013 o 14,00 Kč za rok vyšší. U vodoměru do 6 m3/H, je tato položka ve výši 5 818,50 Kč. U stočného navrženo pro příští rok ponechat sazbu 8,- Kč/m3.

Působí zde a potřebným občanům pomáhají členové Charity Kaplice. Cena nákladů za poskytované služby na jednoho občana za rok je 2500,- Kč za rok. U nás se jedná o 5 potřebných občanů. Zastupitelé schválili Charitě Kaplice finanční příspěvek na rok 2014 ve výši 12500,- Kč na jejich činnost.

OZ v Soběnově schválilo pověření pro starostu obce k provádění rozpočtových změn pro příjmovou stránku rozpočtu neomezeně a provádět rozpočtové změny na výdajové straně rozpočtu v celkovém objemu do 100000,-Kč na jedno opatření v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu v období mezi zasedáními zastupitelstva. Pověření platí od měsíce listopadu 2013 do konce volebního období.

Při komplexní pozemkové úpravě, zjistila paní Mgr. Hana Mlnáříková, že je majitelkou čtyř pozemků a jedná se o tyto parcely: PK 1398,1399,3353,3354 v obci a k.ú. Soběnov. Jelikož bydlí v Domažlicích, navrhla obci tyto pozemky darovat.

5.veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Soběnově,konané 19.12.

Na začátku seznámila hospodářka obce přítomné s hospodařením obce. V tomto roce obec hospodaří s přebytkem 677.380,42 Kč. Na běžném účtu je stav k 15.12.2013- 1.637.502,66 Kč. Obec začala čerpat krátkodobý a dlouhodobý úvěr na výstavbu ČOV a z těchto úvěrů jsou placeny měsíční faktury za stavební práce na ČOV a zatím bylo zaplaceno 1.400.000,-Kč.

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2014, příjmy a výdaje činí 14.033.000,-Kč.

Dále byl schválen příspěvek Centru pro pomoc dětem a mládeži, která pro města Český Krumlov, Kaplici a okolí zajišťuje protidrogovou prevenci. Příspěvek naší obce činí 1.725,-Kč.

Oz schválilo dodatek k plánu místního programu obnovy venkova. Jde o získání finančních prostředků z dotací kraje na jednotnou kanalizaci ve Smrhově a opravu propustků v osadě Přísečno.

Obec obdržela od ČSTV Český Krumlov ohodnocení obce za rozvoj a podporu sportu.Údaje z matriky:

Nově přihlášení občané: Lenka Micková, Jakub Micka, Jarmila Latzelová

Odhlášení občané: Františka Gondeková, Hana Kořínková, Ondřej Šulek, Ondřej Loula

Noví občánci: Viktor Veselý (Smrhov 25) a Eliška Šedivá (Smrhov 24)Stavební úpravy domů, kolaudace, přestavby domů:

zkolaudované novostavby:

č.p.156 Soběnov Jan Šedivý a Tereza Sučíková

č.p.8 Smrhov Jan Šedivý kolaudace přístřešku na stroje

č.p.37 Jan Hruška ml. přístavba stáčírny medu k truhlářské dílněprobíhá celková rekonstrukce domů:

Smrhov : č.p.9 Dana Bartůňková

č.p.5 Přírodní park soběnovská vrchovina

č.p.25 Marcel a Lenka Veselí

Soběnov : č.p.58 Jan Čurda ml.

č.p.112 Pavel a Lída Čurdovi

č.p. 10 Bohuslav a Iveta Šediví

č.p.103 František a Bohuslava Draxlerovi

č.p.78 H. Hujslová

č.p.15 Mikuláš a Jana Baloghovi

č.p.117 Luboš Budiš a Helena Járová

nové střechy: č.p.19 Eliška Kubíková

č.p.80 Petr Špaček

obec nechala udělat střechu na bytové jednotce u KD

nové fasády: č.p.72 Loulovi, č.p.25 Josef Kára

V Soběnově probíhá celková pozemková reforma, o kterou zažádali vlastníci pozemků. Zároveň s tím starosta nechal zpracovat na pozemkovém úřadě plán cest a z peněz EU získala obec na obnovu těchto původních starých cest 6 000 000 Kč. V listopadu a prosinci probíhala výstavba ČOV, kanalizace a vodovodu od bytovky na Smrhov a díky mírné zimě vše proběhlo bez větších komplikací.

Události v naší obci:

5.1. se zúčastnilo 8 lidí turnaje v bulce v místním hostinci. Vítězem se stal P. Kovář, na druhém a třetím místě P. Zikeš a J. Prommer.

11.-12.1. proběhla první přímá volba prezidenta. V naší obci se 2. kola voleb účastnilo 192 z 283 voličů, Karel Schwarzenberg i Miloš Zeman měli shodně 96 hlasů.

Hasiči

12. 1. uspořádali hasiči ples, hrála Blaťácká pětka a prodalo se 70 lístků.

Dne 18.5. proběhl sběr železného šrotu v obci, celkem se odvezlo 6 t železa.

6.7. se konal 1.ročník hasičské slavnosti. I když přívalový déšť posunul zahájení slavnosti o půl hodiny, diváci vytrvali a nenechali si ujít přehlídku vozidel, které mají místní hasiči k dispozici. Slavnost se konala na návsi, kde hasiči připravili několik stolů s lavicemi. Program zahájil starosta hasičů B. Šedivý nástupem jednotlivých družstev a podal hlášení starostovi obce, který přivítal všechny přítomné. Nejprve mohli občané obdivovat příjezd koňské ruční stříkačky ze Smrhova, dále se předvedla zásahová jednotka obce s cisternou RTS. Bylo možné vidět požární stříkačky PS 8 (smrhovští hasiči) a PS 12 (družstvo muži a ženy). Stříkačka PS 12 je v současnosti nejvíce používaná požární stříkačka uložená na požárním vozidle AVIA. Slouží k hašení požáru a při spřažení více čerpadel za sebou také k dopravě vody od zdroje k požářišti. Po předvedení útoků všech 5 družstev následovala štafeta okolo návsi. K příjemné atmosféře přispěl také výčep přímo na návsi, harmoniky a ceny pro soutěžící, které zajistil hostinský F.Krtek. Zábava na návsi a poté v sále kulturního domu pokračovala do nočních hodin diskotékou.

7.12. v 16:00 hod. se hasiči sešli na výroční schůzi, aby zhodnotili činnost sboru za uplynulý rok. Starosta SDH poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě akcí a těm, kteří se starají o to, aby veškeré hasičské vybavení bylo připraveno k zásahu. Zmínil 4. místo mužů na okrskové soutěži v Rozpoutí, pomoc při hledání ztracené osoby ze Slavče v Kohoutě, kdy poté získali 66 000Kč na vybavení od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Dále vystříkání hráze na koupališti novou stříkačkou Škoda 706 RTHP s cisternou. Byli přijati noví členové Tomáš Škopek a Miroslav Kuba, v současné době má sbor hasičů 89 členů. Nejdéle jsou členy hasičského sboru Jan Blažek a František Šedivý a to od roku 1956.

21.12. se hasiči jako již tradičně vydali pro betlémské světlo. Letos se jelo do kostela sv. Prokopa do Besednice. Sjeli se tu hasiči z celého okresu. Nejdříve čeští hasiči přivítali hornorakouské na státní hranici v Dolním Dvořišti, odkud společně zamířili do Besednice. Tam program zahájili trubači před kostelem sv. Prokopa. Betlémskému světlu požehnal farář Martin Bětuňák. Zaznělo také, že je ti již 25 let, kdy předali betlémské světlo poprvé Rakušané českým hasičům po čtyřicetileté vládě komunistů 23. prosince 1989 na celnici v Dolním Dvořišti. Druhý den pak při mši svaté bylo světlo předáno věřícím v naší obci, aby si i oni mohli připomenout smysl narození Krista.

26.1. kuželkářky Sokola uspořádaly dětský karneval v místním sále, kterého se účastnilo 47 dětí a 71 dospělých. Jako již tradičně hrála kapela Hastroš od 13:00 do 17:00 hodiny. Děti dostaly zákusky a ovoce.

2.2. se konal 13.Podnikatelský ples, vstupné bylo 100,- Kč a hrála kapela Sedmikráska. Na sponzorství plesu se podílelo 19 osob většinou podnikatelů ze Soběnova a okolí. Autodoprava Drdák Pavel, Autoopravna Rybár Pavel, Autoopravna Fejtek Jan, Elektroinstalace Prommer Jaroslav ml., Kadeřnictví Čurdová Lucie, Kadeřnictví Hrušková Hana, Lira Kůzl František, Malířství Kulhan František, Obklady Bartoš František, Pekařství Ján Líner, Pohostinství Krtek František, Truhlářství Čurda Pavel, Truhlářství Hruška Jan ml., Kůzl Stanislav, Zednické práce Andršt Martin, Zednické práce Jána Pavel, Zemědělství Šedivý Smrhov, Zemědělství Šedivý Josef, Zemědělství Šedivý Bohuslav

9.2. proběhl tradiční Masopust. Přípravy začaly již 4.1.,kdy se sešli koledníci, ženy a dívky v místním hostinci a společně opravovali klobouky. Samotná koleda probíhala za hezkého počasí dne 9.2. Ráno kolem 8 hodiny šli rychtář s konšelem nejprve pro povolení ke starostovi obce a koledníci čekali v hostinci, kde ještě probíhají nezbytné přípravy. Když toto povolení získali, bylo možné slyšet výskání na znamení, že koleda může začít. Také ve Smrhově se čekalo u domu Václava Šedivého na povolení k zahájení koledy. Když koledníci obešli Smrhov, pokračovali na Bídě, a pak jeli kolem Mlejnku do Soběnova. Poté, co obešli horní část Soběnova, šli koledníci, maškary i dělostřelci na oběd. Paní Zdeňka Sůvová se zmínila, že je to již 2O let, co pro koledníky i maškary vaří oběd a Pavel Rybár pomáhá s vařením patnáctým rokem. Po obědě šel průvod dolů po návsi do chalup a zpět. Večer na sále se sešlo kolem 130 lidí. Hrála Správná pětka do 2:30 hodin. Taneční zábava byla i na střílení Masopusta 12.2., kde byla skvělá atmosféra a i přes všední den zde bylo kolem 70 lidí a kapela hrála do 2 hodin.

30.3. byl ukončen prodej Jednotou, která po obci žádala roční příspěvek 30 000 Kč na provoz prodejny. Od 2.4. bude prodejna v rukou soukromníka. Je to pan Ján Líner Soběnov 53. V prodejně se během roku vystřídalo několik prodavaček a je tu malý výběr zboží.

Dne 30.4. se stavěla májka. I když přípravy začaly po poledni, májka stála ve 20:30 hodin. Omladina hledala vhodný strom, ale při jeho kácení se po pádu stromu zlomila špička u šesti stromů. Kácelo se obecním lese. Na návsi bylo možné vidět skvělou souhru při tradičním stavění májky pomocí kleštin a žebříku.

12.5. se na návsi dali sraz zájemci o společný výstup na Kohout. Sešlo 19 lidí. Na malé účasti se podepsalo deštivé počasí. Pořádající F.Draxler vynesl pro všechny občerstvení v podobě špekáčků a nezapomněl i na něco ostřejšího na zahřátí. Nejmladší účastnicí pochodu byla Rézinka Tůmová.

25.5. při Rally Český Krumlov mrholilo. V pátek se startovalo mezi firmou pana Císaře a domem pana Míky a v sobotu u domu Čabelů směr Ličov. Podle zástupce vedoucího trati M. Kopeckého vedla ke změně trati, která letos poprvé nevedla přes náves, snaha o větší bezpečnost diváků.

22.6. pořádaly místní kuželkářky Dětský den. Děti plnily různé úkoly prověřující jejich obratnost i znalosti na cestě ke kuželně. Celkem přišlo 55 dětí a kromě stanovišť s úkoly bylo pro ně i jejich rodiče připraveno občerstvení v podobě špekáčků.

Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb, slouží místní kostel a fara jako místo víkendových setkávání mládeže z farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov, které spravuje páter Martin. I v letošním roce byl na faře tábor pro ministranty nazvaný Via Legenda od 30.6. do 6.7., kterému předcházela 8.Válka růží o červnovém víkendu. Ministranti vystavěli u vrat na dvůr fary dřevěné opevnění, trénovali se v šermu s dřevěnými meči a štíty a připravovali se na rytířský turnaj. 19.-24.8. měly zde svůj tábor také dívky, které měly za úkol nalézt ztracenou indiánskou čelenku.

Kuželkáři

V letošním roce byla přihlášena do soutěže tři družstva kuželkářů. Družstvo A bude hrát krajský přebor, B (mládež) meziokresní přebor, C (ženy) meziokresní přebor. Kromě těchto soutěží se kuželkáři zúčastní několika turnajů ročně např. v Nových Hradech, Trhových Svinech, Českých Budějovicích, Strakonicích. Největšího úspěchu dosáhla Lucie Čurdová výsledkem 501 body na jubilejním turnaji v Linzi při oslavě 60. výročí založení klubu ASKO ESV Linz, kde získala 1. místo.

Letní pohár Soběnova proběhl od 5.8. do 18.8. Na turnaji se vystřídalo kolem 100 hráčů registrovaných i neregistrovaných. I když všichni členové klubu se podílí na chodu oddílu a údržbě kuželny, největšími tahouny jsou Ludmila Čurdová st. jako předseda oddílu a Ing. Josef Sysel jako organizační pracovník.

24.8. se konal 8. ročník Smrhovské brázdy, kterou pořádá Jan Šedivý, Pavel Talíř a sdružení Pomalší, které dodává některé ceny a stan. Klání vypukla v 11:00 hodin na louce pod Smrhovem a celkem tu bylo 12 soutěžících, kteří se mohli zapojit do 4 disciplín. Hlavní pořadatel Jan Šedivý ml. je milovníkem koní a zároveň soukromým zemědělcem tělem i duší. Svědčí o tom i zvolené disciplíny soutěží jako je orba, které se účastnilo 8 párů koní. Vítězem orby se stal Opekar Jan. O 1.místo v tahu se podělili pan Vladyka s Andy a Z. Nalezený s Luciferem, kteří utáhli 12 lidí. V parkuru jednospřeží zvítězila A.Smolíková a E.Kozlová s koněm Sisi a vítězství ve dvojspřeží obhájil první místo Šedivý Jan st. s Josefem Navarou a poníky Miky a Májou. Sešlo se tu kolem 350 lidí, které až do nočních hodin zásobovala jídlem a pitím firma MHKH s.r.o.

31.8. Jelikož loňská účast nohejbalového turnaje byla jak u diváků, tak u soutěžících vysoká, neponechali pořadatelé (F.Draxler,J.Hruška) této akce nic náhodě. Večer před turnajem nalajnovali hřiště na silnici před hospodou a od osmi připravovali lavice a stoly na návsi. Prezentace byla od 9 do 9:30 hod. a v deset akci zahájil František Draxler. 14 týmů rozdělili pořadatelé do dvou skupin, kde hrál každý s každým. Dále se hrálo vyřazovacím způsobem. Kromě hráčů ze Soběnova tu byli i kapličáci, a družstvo ze Skalin. Hrálo se do pěti, a po vyhlášení vítězů a předání drobných cen, které předával F. Krtek, byli všichni pozváni do sálu na diskotéku. Diskžokej F. Janda hrál písničky ze sedmdesátých let. Akci provázelo slunečné počasí a bylo to hezké ukončení prázdnin.

14. 9. proběhla tradiční soběnovská pouť a ve večerních hodinách hrály na sále rockové kapely Harvester a Lítací pes.

25.-26.10. se konaly předčasné volby do poslanecké sněmovny. V Soběnově přišlo k volbám 67,7% voličů. Nejvíce 42 hlasů získala strana ANO 2011, dále pak byly strany:

ČSSD 35 hlasů

KDU- ČSL 35

TOP 09 30

KSČM 26

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 11

Strana svobodných občanů 5

Změna 4

ODS 3

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2

Strana zelených 2

Česká pirátská strana 1

Strana Soukromníků ČR 1

26.10.se od 14 hodin uskutečnil 2. ročník Rybožraní. V hostinci se sešlo kolem 30 příznivců rybích jídel. Každý přinesl rybu upravenou jiným způsobem. K ochutnávce tu byli rybí karbanátky, kapr po novohradsku, zapečený kapr se žampiony, kapří škvarky, ryba v zelenině, rybí salát, uzený kapr, kapr na modro, kapr na kmíně s vejci, kapří hranolky, tatarák z lososa, aljašská treska a vítězná nadívaná štika od paní Marcely Prollové. I když většinou vařili muži, další ceny, které věnoval hostinský, si odnesli paní Iveta Míková a Marie Šimonová. Pan Kulhavý přinesl ochutnávku vín ze sklípku Tvrdonice a do pozdních hodin se ochutnávalo, pilo a diskutovalo o výsledcích předčasných voleb do poslanecké sněmovny.

2.11. proběhla Drakiáda na louce směrem na Ličov. Letos byl vítr příznivý a na obloze se třepetalo kolem 15 draků. Sešlo se kolem 40 lidí -dětí, rodičů a prarodičů. Pořadatelé (F. Draxler a F.Bartoš) připravili ohniště, lavičky a bylo možné si upéct buřty.

V neděli 17. listopadu se v Soběnově uskutečnil výlov farního rybníka Dymáčku u kaple Panny Marie v Hájku. Odpoledne zahájil páter Martin požehnáním obou rybníčků Dymáčku, a nového farního rybníka, pro který bylo vybráno jméno Farský rybník. Ten byl vybudován na podzim pod Dymáčkem, aby bylo kam dát násadu. Místní farníci P.Čurda, J.Klíma, J.Šedivý, J.Čurda a J.Hruška ml. se domluvili a Dymáček minulou zimu vybagrovali a vyčistili. Také pozemek kolem rybníčku upravili, přidali lavičku a připravili tak před Hájkem hezké místo k posezení. Na samotný výlov přišlo kolem 30 lidí.

Poslední prosincové dny se lidé scházeli při různých příležitostech. 24.12. mohli společně pobýt na návsi u svařáku, který přichystali na osmou hodinu večerní Krtkovi. Další dny byly ve znamení sportu a zábavy. 26.12. uspořádal Pavel Rybár st. turnaj ve stolním tenise další den byl turnaj v bulce v místním hostinci a 28.12. si změřili síly příznivci kuželek a jehněčího masa.

Myslivecké sdružení

23.3. se sešli myslivci na výroční schůzi v místním hostinci. V letošním roce byl nově přijat do mysliveckého sdružení Aleš Komenda. 14.8. byla brigáda u rybníka Tápíl, kde bylo zhotoveno oplocení pro umělé vypuštění osmdesáti kachen. Dne 21.9. pak proběhl hon na tyto kachny, myslivci jich 67 odlovili, část pak použili jako tombolu na bál a část rozdělili mezi sebe. 23.11. se konala naháňka spojená se sousední honitbou Emila Wedlicha MS Blansko na černou zvěř. Podařilo se odlovit 6 divokých prasat a jednu lišku. Večer myslivci uspořádali poslední leč. Na sále se sešlo kolem 130 lidí, k tanci hrála kapela Agria band. Tombola byla bohatá, kromě úlovků sdružení 2 prasat, muflonky, balíčků se srnčím masem, 32 kachen, 12 bažantů se losovalo o pytle obilí a palivové dříví. Celková bilance odlovených kusů v letošním roce byla 26 srnčí zvěře, 1 dančí, 10 prasat, 72 kachen, 49 bažantů, 15 holubů a 4 lišky.

Koňské stezky

Kdo chodí na procházky kolem Soběnova, nemohl si nevšimnout nových turistických značek s barevným kolečkem v bílém čtverci vedoucích ze Soběnova přes Daleké Popelice, Děkanské Skaliny, Ličov, Dobechov, Malonty přes lesy, louky a vesnice až do Rakouska. Jsou to koňské stezky, které vyznačil Robert Sedlák na popud Sdružení Růže s podporou programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013, v rámci projektu Propojení českých a rakouských koňských stezek. Stezky propojují různá místa česko-rakouského příhraničí od Nových Hradů až k Lipnu nad Vltavou, penziony, koňské stanice a hospůdky, kde mohou „koňáci“ přespat a ustájit své koně.

Počasí

leden –Začátkem ledna bylo deštivo, 13.1. začalo sněžit a napadlo 5cm sněhu a teploty byly kolem -5 stupňů . Od 16.1. do 18.1. napadlo 50 cm sněhu, byla nízká inverze a teploty kolem -7. Koncem ledna opět pršelo a teploty se pohybovaly kolem 0.

únor – teploty kolem -3 až -7 stupňů pod nulou a koncem měsíce každý den sněžilo

březen – Začátkem měsíce došlo k oteplení až na 12 stupňů a pršelo. I když se zdálo, že bude jaro, v polovině měsíce opět přišly mrazy kolem -6 a od 19.3. do konce března napadlo 40 cm sněhu.

Duben byl deštivý a celkově bylo od začátku roku pouze 7 slunečních dnů. Bylo teplo a 18.4. až 20 stupňů.

Také květen byl deštivý, a jelikož byly teploty kolem 15 stupňů, lidé si přitápěli. 21.5. padaly kroupy. Koncem května a začátkem června přívalové deště způsobily povodně v celé ČR.

červen-Od 13.6. bylo horké počasí, 17.6. teploty 36 stupňů ve stínu a koncem června zase 13 stupňů.

Červenec i srpen byl teplý, teploty se pohybovaly nad 25 stupňů. Bylo sucho.

Září bylo teplé kolem 22 stupňů. 28.9.na Václava přišly přízemní mrazíky, ráno v 7 hodin byl 1 stupeň. Zemědělci sbírali brambory.

říjen- Přes den bylo mezi 10-15 stupni.

listopad a prosinec - v noci na Martina napadl poprašek sněhu. Koncem listopadu napadly 2 cm sněhu, teploty byly kolem 0, takže mohly pokračovat práce na čističce až do prosince, pokládala se kanalizace u bytovky. 16.12. byla teplota 11 stupňů a včely místních včelařů vylétávaly z úlu. Celý týden byly teploty mezi 5 a 10 stupni. Do konce roku nenapadl žádný sníh.

26.1. Dětský karneval v sále KD pořádaly kuželkářky Sokola


Koledníci zleva: Pavel Sůva, Josef Zikeš, Josef Šedivý, Josef Čabela, František Kreisinger, Pavel Čurda, Milan Šedivý

Střapatí: R.Sysel, Tomáš Švejda, Pavel Rybár Masopust Petr Štorek

masky a dělostřelci12.5. Pochod na Kohout

6.7. 1.ročník hasičské slavnosti v Soběnověpříjezd koňské ruční stříkačky ze Smrhova na slavnost, požární stříkačka Ps 8zásahová jednotka obcedružstvo žen požární stříkačka Ps 1224.8. smrhovská brázda

31.8.nohejbalový turnaj

kuželkářky Sokola26.10. Rybožraní (nahoře vítězný recept nadívaná štika)2.11. Drakiáda17.11. výlov farního rybníka Dymáčku


Opravy a rekonstrukce domů:


nová střecha na bytovce č.p.134 , rekonstrukce domku č.p.58přístavba medárny k č.p. 37, nový dům č.p. 156
celková rekonstrukce č.p.112, nová fasáda domu č.p.72

celková rekonstrukce domů č.p.10 (náves) a č.p.103 (V Chalupách)rekonstrukce domů č.p.26 (V Chalupách), č.p.15rekonstrukce Bída č.p. 25, Smrhov č.8 nový přístřešek na stroje

nová silnice k čističce odpadních vod (Na Dolinách), zemní práce na čističceodkalovací rybník, přípravné práce na vybudování čističkynové střechy č.p.19 a bytová jednotka obce za hospodou


nová střecha č.p.80obnova cest Smrhov, zvelebení rybníka Dymáčku a okolí u Hájku
práce zemědělců Foto: G.Šedivá, M. Kratochvílová